Blog

Na de geboorte van hun kind gaat 81 procent van de vrouwen minder werken, terwijl de vader veelal evenveel uren blijft maken. Hiermee blijft de traditionele rolverdeling in het gezin in stand. Dit is de uitkomst van de poll die de afgelopen periode op 24Baby.nl stond.

In totaal gaven 366 bezoekers (veelal zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen) van de site antwoord op de vraag: Wie gaat er minder werken na de geboorte? Daarvan gaf 53 procent aan dat alleen mama minder gaat werken. In 28 procent van de gevallen gaat zowel papa als mama minder vaak aan de slag.

Van de bezoekers antwoordde 15 procent dat vader en moeder allebei evenveel blijven werken en dat er op vaste dagen kinderopvang wordt geregeld. Slechts 4 procent gaf als antwoord in de poll dat alleen papa minder uren maakt op zijn werk.

Minder werken na geboorte kind?
Minder werken na geboorte kind?