Blog
Baby met friese jongensnamen

Het is al jaren een discussiepunt wanneer de navelstreng nou afgeklemd en doorgeknipt zou moeten worden. Vroeger dacht men dat bloed door de navelstreng zou weglekken, waardoor de baby bloedarmoede zou kunnen oplopen. Tegenwoordig wordt er meer onderzoek gedaan naar het uitstellen van het afnavelen, zoals dat wordt genoemd.

Navelstrengbloed

Tijdens de zwangerschap krijgt de baby zuurstof en voedingsstoffen van de placenta via de navelstreng. Na de geboorte zullen de organen van je baby het overnemen. Het bloed blijft nog enige tijd circuleren door de placenta. Als je de navelstreng voorzichtig zou vastpakken, voel je deze nog een korte tijd kloppen.

Laatste onderzoeken

De laatste jaren is er uit verschillende onderzoeken gebleken dat het uitstellen van het afnavelen met ongeveer twee minuten positieve effecten zou hebben op de gezondheid van de baby in de eerste dagen na de geboorte.

Zo is er in 2011 een onderzoek geweest dat uitwees dat er een kleinere kans is op ijzertekort als het navelstrengbloed de kans krijgt om door te stromen na de geboorte. IJzertekort is nadelig voor de ontwikkeling van je baby, omdat ijzer een bouwsteen is van hemoglobine, de stof die het zuurstoftransport regelt. En laat een goed zuurstofgehalte in het bloed nou net essentieel zijn voor de (hersen)ontwikkeling van je kind.

Daarnaast zou volgens recent Spaans onderzoek het later doorknippen van de navelstreng leiden tot minder ontstekingsgevaar en minder oxidatieve stress. Dit is een stofwisselingstoestand waardoor je baby minder anti-oxidanten kan opslaan en die celbeschadiging kan veroorzaken.

Gewoonte in Nederland

In Nederland is het gewoonte om de navelstreng niet onmiddellijk door te knippen, tenzij daar een medische noodzaak toe is. Vaak is het bij vroeggeboortes noodzakelijk dat er meteen medische zorg aan de baby wordt gegeven. Aan de andere kant zouden juist vroeggeboren kinderen gebaat zijn bij uitstel van het afnavelen, omdat de vele bloedonderzoeken bijdragen aan het ontstaan van bloedarmoede.

Standpunten KNOV en NVOG

Ondanks dat het gewoonte is in Nederland om enige tijd te wachten met het afnavelen, hebben de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) hier geen officieel beleid voor. Wel krijgen verloskundigen tijdens de opleiding aangeleerd dat ze het beste drie minuten kunnen wachten.

De World Health Organization raadt ook aan om één tot drie minuten te wachten met het afklemmen en doorknippen van de navelstreng.

Afwegen

Het is mogelijk om in je geboorteplan je wensen over het afklemmen van de navelstreng op te nemen, maar in de praktijk zal het toch altijd afwegen zijn. De timing van het afnavelen blijft een heikel punt.