Blog
Ooievaar

Opvallend: sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkelen de ooievaarsstand en de geboortecijfers zich ongeveer hetzelfde: eerst een neergang, en sinds de jaren 80 weer enige toename. Toeval? Wij beschouwen het maar als een positief teken dat er dit jaar weer meer overwinterende ooievaars in Nederland geteld zijn.

Geluksbrenger

Ooievaarskoppels blijven hun leven lang bij elkaar. Deze vogels zijn altijd een gelukssymbool geweest. Het woord ‘ooievaar’ komt uit het Oud-Duits en betekent letterlijk ‘geluksdrager’. Als de ooievaar zich nestelde op je dak, zou je geluk hebben.

De ooievaar en geboorte

Ooievaars zijn traditioneel verbonden met de geboorte. Omdat vroeger niet open over deze zaken gepraat kon worden, werd een fabeltje verzonnen over waar de kinderen vandaan kwamen. De ooievaar leende zich als geluksbrenger hier uitstekend voor.

De vogel zoekt zijn eten in rivieren, meren en moerassen – men dacht dat hier de zielen van ongeboren kinderen ronddwaalden. De ooievaar kon deze heel simpel meenemen naar het huis waar hij genesteld had, en het gezin daar verblijden met de komst van een baby.

Cijfers

Volgens de landelijke telling van Stichting Ooievaars, Research & Knowhow (STORK), die elk jaar in het tweede weekend van januari plaatsvindt, zijn 574 ooievaars geregistreerd. In 2014 waren dat er 523.