Blog
Zorgverzekering 2016 - wat verandert er als je zwanger bent

Iedere Nederlander is wettelijk verplicht een basispakket van een zorgverzekering te hebben. De minimale dekking hiervan wordt jaarlijks bepaald door de overheid. In dit artikel de belangrijkste veranderingen rond zwangerschap van de basisverzekering voor 2016.

Let op: Dit is artikel gaat over je zorgverzekering in 2016. Actuele informatie lees je in het artikel zorgverzekering zwanger 2019.

Veranderingen zorgverzekering 2016

Rond de zwangerschap maak je extra zorgkosten. Een aantal van deze kosten wordt gedekt vanuit de basisverzekering, voor andere kosten kan je je aanvullend verzekeren. Zie voor een volledig overzicht hiervan het artikel je zorgverzekering en zwangerschap.

Hieronder de belangrijkste veranderingen in het basispakket voor 2016:

 • Prenatale screening

  De NIPT-test mag in Nederland alleen worden uitgevoerd en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. In bijvoorbeeld België en Duitsland mag de NIPT-test wel worden verricht zonder dat daarvoor een combinatietest is gedaan. Er zijn daarom vrouwen die de NIPT-test daar op eigen kosten laten uitvoeren. Als uit deze test een verhoogd risico blijkt op een chromosoomafwijking bij hun ongeboren kind, komen zij nu niet in aanmerkingen voor een vergoeding van de vervolgtesten. Vanaf 2016 worden deze vervolgtesten wel vergoed.

 • Prenatale chirurgie open ruggetje

  Als je ongeboren kind een open ruggetje blijkt te hebben, kan dit in Nederland nog niet prenataal worden geopereerd. Dit kan wel in Leuven (België). Als de operatie zorgvuldig wordt begeleid door een Nederlands Universitair Medisch Centrum, wordt een operatie daar vanaf 2016 wel vergoed.

 • Eigen bijdrage kraamzorg omhoog

  Kraamzorg wordt vergoed uit je basisverzekering, maar voor ieder uur moet je wel een eigen bijdrage betalen. Dit was €4,15 in 2015 en wordt €4,20. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van 49 uur kraamzorg, dit komt dan neer op een eigen bijdrage van €205,80. Deze eigen bijdrage kan je bij veel verzekeraars wel aanvullend verzekeren.

 • Eigen risico stijgt met €10

  Het verplichte eigen risico gaat van €375 naar €385. Je kan dit vrijwillig nog verhogen met maximaal €500 in ruil voor een korting op je premie. Het eigen risico is overigens niet van toepassing op de belangrijkste zorgkosten rond je zwangerschap.

Meer informatie over alle wijzigingen in het basispakket is te lezen op de website van de rijksoverheid.

Aanvullende verzekeringen

Door je aanvullend te verzekeren, kan je ook veel zorgkosten vergoed krijgen die niet worden gedekt door de basisverzekering. Wat in aanvullende verzekeringen wordt gedekt, onder welke voorwaarden en tegen welke premie mogen verzekeraars zelf bepalen.