Laborant kijkt onder de microscoop of de bevruchting bij een IVF-behandeling gelukt is

In vitro fertilisatie (IVF) betekent 'in glas bevruchting' en wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. ICSI staat voor intra-cytoplasmatische sperma injectie. De bevruchting van de vrouwelijke eicel door een mannelijke zaadcel vindt bij deze behandelingen kunstmatig plaats. Vervolgens wordt de bevruchte eicel in de baarmoeder van de vrouw geplaatst.

IVF en ICSI zijn veelgebruikte methoden wanneer de bevruchting niet op een natuurlijke manier tot stand kan komen. Ongeveer 2% van de Nederlandse baby’s is geboren na een IVF- of ICSI-behandeling.

Hoe werkt een IVF- of ICSI-behandeling?

IVF en ICSI vinden vrijwel op dezelfde wijze plaats. Bij beide worden de onderstaande stappen doorlopen:

Hormonen

In een normale cyclus rijpt er slechts één eicel. Daarom krijg je tijdens een IVF-behandeling hormonen om de eierstokken te stimuleren. Er rijpen op die manier 5 tot 10 eicellen per behandeling. De rijping van de eicellen wordt in de gaten gehouden door regelmatig een vaginale echo te maken. Op deze manier weet je wanneer de eicellen klaar zijn met rijpen.


Logo Cryos
In samenwerking met Cryos

Donorzaad zonder wachttijden?

Wil je donorzaad uit een spermabank gebruiken voor een IVF- of ICSI-behandeling? Wist je dat je dan ook donorzaad uit Denemarken kan bestellen? Net zo kwalitatief en veilig, maar dan zonder wachttijden én je mag zelf de donor kiezen.

Begin jouw zoektocht hier

De punctie

Wanneer de eicellen gerijpt zijn zullen deze door middel van een punctie worden weggezogen. Bij een punctie wordt een holle naald door de wand van de vagina gestoken. Vervolgens worden vanuit de eierstokken de gerijpte eicellen weggezogen. Een punctie kan even pijn doen, je kunt hiervoor een verdoving krijgen.

De bevruchting

De man levert zaadcellen en hiervan worden de goede zaadjes samengebracht met de eicel (IVF) of wordt één sterke zaadcel geïnjecteerd in een eicel (ICSI). Wanneer de spermacel en de eicel versmelten tot een embryo is er een succesvolle bevruchting tot stand gekomen.

De terugplaatsing van het embryo

Wanneer er een goede versmelting tussen zaadcel en eicel heeft plaatsgevonden plaats de gynaecoloog enkele dagen later één of twee embryo’s terug. De terugplaatsing van een embryo gaat via de vagina en doet geen pijn. Wanneer het embryo zich goed innestelt ben je zwanger.

Monitor waarop intra cytoplasmatische sperma injectie te zien is

Verschil tussen IVF en ICSI

Het verschil tussen IVF en ICSI zit in de manier waarop de eicel en de zaadcel versmelten tot een embryo. Bij IVF wordt de eicel samengebracht met zo’n 100.000 zaadcellen. Het bevruchten van de eicel gaat dan verder vanzelf.

Bij ICSI wordt er één goede zaadcel geselecteerd en direct in de eicel geïnjecteerd (zie afbeelding). ICSI wordt dan ook voornamelijk gebruikt wanneer de kwaliteit van het zaad slecht is. Ook kan hiervoor worden gekozen wanneer het sperma of de eicel anti-stoffen produceren tegen elkaar.

Schematische weergave van het verschil tussenI CSI en IVF bevruchting
Het verschil tussen een bevruchting met IVF en een bevruchting met ICSI

Wanneer kom je in aanmerking voor IVF of ICSI?

IVF en ICSI worden toegepast bij:

  • Slecht functionerende of verwijderde eileiders of eierstokken
  • Endometriose
  • Hormonale stoornissen
  • Slechte kwaliteit van het zaad (ICSI)
  • Wanneer het (ook na proberen van andere methoden) gedurende lange tijd niet gelukt is om zwanger te worden

Wat is de kans op een zwangerschap bij een IVF- of ICSI-behandeling?

Hoe groot jouw kansen zijn hangt onder andere af van je leeftijd en gezondheid. Wel kunnen we kijken naar gemiddelden. Vanaf het begin van de IVF-behandeling kunnen er dingen misgaan en kunnen stellen afhaken. Hieronder staat per stap van de behandeling welk % vrouwen deze in 2013 succesvol hebben doorlopen.

Op de zustersite van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie staan deze cijfers per behandelcentrum. Na drie IVF-behandelingen heb je zo’n 40% à 50% kans op een geboren kindje.

Vergoeding IVF en ICSI door zorgverzekering

In 2022 worden in het basispakket maximaal drie IVF/ICSI-behandelingen vergoed:

Leeftijd Vergoede behandeling(en)
Tot 38 jaar Er wordt driemaal een eicelpunctie vergoed. Hieruit kunnen meerdere terugplaatsingen volgen. Bij de eerste twee punctiepogingen wordt één embryo teruggeplaatst. Bij de derde poging worden twee embryo's teruggeplaatst.
38 t/m 42 jaar Driemaal wordt een IVF/ICSI-behandeling vergoed. Terugplaatsing gebeurt met één of twee embryo’s
Vanaf 43 jaar Geen vergoeding

Een IVF- of ICSI-behandeling telt pas als een poging wanneer er een succesvolle punctie heeft plaatsgevonden. Een cryopreservatie (zie hieronder) hoort nog bij de IVF/ICSI poging en wordt dus ook vergoed. Het aantal van drie vergoede punctiepogingen is maximaal. Veranderen van verzekering of ziekenhuis zorgt er niet voor dat een nieuwe behandeling ook vergoed wordt.

Wanneer je behandeling niet vergoed wordt, kost een enkele IVF-behandeling rond de €1.500 tot €2.000. Een ICSI-behandeling kost enkele honderden euro’s meer. Daarbij komen nog de medicijnkosten voor de hormonen. De kosten hiervan kunnen erg verschillen, en ook oplopen tot enkele duizenden euro’s.

In 2022 biedt van de grote verzekeraars alleen ONVZ (vanaf het pakket Topfit) een volledige vergoeding voor extra IVF pogingen. De premie hiervan is honderden euro’s per jaar, maar als je weet dat je een vierde poging wilt doen kan dit voordelig zijn. Je moet dan wel geaccepteerd worden voor deze verzekering.

Cryopreservatie, invriezen van overgebleven embryo’s

In de regel worden er in Nederland één of twee embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst. Wanneer er meer gezonde embryo’s zijn ontstaan kan er door de ouders voor worden gekozen om deze in te vriezen. Dit heet cryopreservatie (cryo). Wanneer de embryo’s het invriezen en ontdooien goed doorstaan kunnen ze op een later tijdstip alsnog in de baarmoeder geplaatst worden.

De ouders hebben bij cryo altijd zeggenschap over hun embryo’s. Ook wordt er een contract opgesteld met daarin afspraken wat er gebeurt bij een scheiding of wanneer één van de ouders overlijdt. Een cryo-behandeling leidt in zo’n 15% van de pogingen tot een zwangerschap van meer dan 10 weken.

Lotgenoten

IVF is lichamelijk en geestelijk een belastende behandeling. De hoop en mogelijke teleurstellingen wisselen elkaar af. In zo’n periode is het prettig om hierover te kunnen praten. Natuurlijk kan je dat doen met je omgeving of je huisarts. Een andere optie is Freya, een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Je vindt hier ervaringsverhalen en kunt hier ook terecht met vragen.

Download onze app

#1 Kinderwens- en zwangerschapsapp