Tegemoetkomingen in de kosten van haar baby

Een baby in huis is even wennen: minder slaap, minder tijd voor jezelf en vaak ook meer kosten. Natuurlijk is dat het allemaal waard, maar het is ook fijn dat er vanuit de overheid een aantal tegemoetkomingen zijn in de kosten. Zo houd je meer geld over, bijvoorbeeld om te sparen voor de toekomst van je kindje.

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kost één kind gemiddeld 15 procent van je besteedbaar inkomen. Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent. Deze percentages gelden voor tweeoudergezinnen. Voor eenoudergezinnen liggen deze iets hoger. In Nederland heb je recht op een aantal tegemoetkomingen in de kosten van je kind.

Kinderbijslag

Je hebt tot de 18e verjaardag van je kind recht op kinderbijslag. Dit geldt ook voor adoptie-, pleeg- of stiefkinderen. Let op: krijg je voor je pleegkind een tegemoetkoming van een pleegbureau? Dan ontvang je geen kinderbijslag.

Kinderbijslag wordt geregeld via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zodra je aangifte hebt gedaan van de geboorte van je baby, krijg je binnen 2 tot 4 weken een brief van de SVB.

Daarna kan je met je DigiD kinderbijslag aanvragen op de website van de SVB. Je kan de SVB ook vragen om een papieren aanvraagformulier op te sturen. Deze stuur je dan ingevuld via de post weer terug.

Krijg je een tweede of derde kindje? Dan hoef je niks in te vullen en wordt de hoogte van de kinderbijslag automatisch aangepast. Dit gebeurt zodra je aangifte hebt gedaan van de geboorte.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

Aan het einde van elk kwartaal ontvang je de volgende bedragen aan kinderbijslag (2022):

 • Voor kinderen van 0 t/m 5 jaar: €230,69
 • Voor kinderen van 6 t/m 11 jaar: €280,13
 • Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar: €329,56

Je mag zelf weten waaraan je dit geld uitgeeft. Je kan gebruiken voor spullen voor je kind, maar je kan er ook voor kiezen om het geld te sparen. Misschien vind je het wel handig om een spaarrekening voor je baby te openen om daar (een deel) van de kinderbijslag op te zetten.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een toeslag die afhankelijk is van je inkomen. Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget, moeten jij (en je partner) voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt één of meer kinderen onder de 18 jaar
 • Je krijgt kinderbijslag
 • Je inkomen is niet te hoog. Vanaf een verzamelinkomen van €22.356 (2022) wordt het bedrag aan kindgebonden budget steeds iets minder. Hoeveel je precies kan krijgen, hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je hebt.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Jullie gezamenlijke vermogen is niet te hoog (max. €120.020 zonder toeslagpartner, max. €151.767 met toeslagpartner)

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €101,67 per maand (2022). Voor 2 kinderen is dit maximaal €193,83 en voor 3 kinderen €277,25. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €83,42 extra per kind.

Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht. Heb je geen bericht gekregen, maar denk je dat je er wel recht op hebt? Dan kan je het zelf aanvragen.

Bereken je kindgebonden budget op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je kindje naar de kinderopvang gaat en jij werkt, studeert of een (re-)integratietraject volgt. De hoogte van deze toeslag is onder andere afhankelijk van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en de soort opvang. Bereken je kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je nodig hebt en hoeveel je verdient. Verandert er iets in je situatie? Dan heeft dat invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen (bijvoorbeeld in je inkomen of het aantal opvanguren) daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt.

Controleer voordat je kinderopvangtoeslag aanvraagt eerst of de opvang waar je kindje heengaat is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dat is namelijk nodig om toeslag te mogen ontvangen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als minstverdienende partner of als alleenstaande, werkende ouder heb je met een kind jonger dan 12 jaar recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. De korting houdt in dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Je kan de combinatiekorting aanvragen bij de Belastingdienst via je belastingaangifte.

Voorwaarden inkomensafhankelijk combinatiekorting

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je kindje staat bij de gemeente (Basisregistratie Personen) ingeschreven op jouw woonadres
 • Je arbeidsinkomen is hoger dan €5.220 (2022)
 • Je bent alleenstaand en werkt. Of je hebt minimaal 6 maanden een fiscale partner en jij hebt het laagste inkomen

Heb je een pleegkind en ontvang je een pleegvergoeding? Dan heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Pleegvergoeding

Ben je pleegouder? Dan kan je een vergoeding krijgen voor de zorg voor je pleegkind. De hoogte van deze pleegvergoeding hangt af van de leeftijd van je kind.

Tegemoetkomingen, sparen en belasting

Over de toeslagen die je krijgt, hoef je geen belasting te betalen. Ook kinderalimentatie is belastingvrij.