Koppel rouwt om baby na registratie doodgeboren kind

Wanneer je kindje stil geboren is, kan je hem laten registreren in de Basisregistratie Personen. Dit is een officieel bewijs dat laat zien dat je kind bestaan heeft en ter wereld is gekomen. Hoe werkt de registratie van een doodgeboren kind precies?

Wat is de registratie van een doodgeboren kind?

Wanneer je kindje stil geboren wordt, is dit erg zwaar en verdrietig. Registratie kan emotionele steun geven. De registratie van een doodgeboren kind zorgt er namelijk voor dat hij in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen wordt. Je hebt dus op papier staan dat hij bestaan heeft en ter wereld gekomen is. Dit kan helpen om je verdriet een plekje te geven.

Registratie van je stilgeboren kindje is niet verplicht. Ook hoef je dit niet meteen na de geboorte te doen. Je kan je kindje ook met terugwerkende kracht laten registreren. Het maakt dus niet uit hoelang geleden je bevalling plaatsvond. Ook maakt het voor de registratie niet uit hoelang je zwangerschap geduurd heeft.

Voor het registreren van je kindje in de BRP heb je een document nodig, de akte van geboorte (levenloos). Deze krijg je wanneer je aangifte doet van je doodgeboren kindje. Vóór 24 weken zwangerschap is aangifte doen niet verplicht, maar wel mogelijk. Na 24 weken ben je verplicht aangifte te doen van je doodgeboren kindje.

Met de akte van geboorte (levenloos) is je kindje nog niet geregistreerd in de BRP. Dit gebeurt namelijk niet automatisch na het aangeven van een doodgeboren kindje. Je kan dit met deze akte wel laten doen. Ook heb je de akte nodig voor je uitvaartverzekering.

Hoe werkt registratie van een doodgeboren kind?

Wanneer je aangifte doet van een kindje dat levend geboren wordt, krijg je een akte van geboorte. Deze zorgt er automatisch voor dat je kindje in de BRP wordt opgenomen en hierin een eigen persoonslijst krijgt. Je hoeft dan dus zelf geen stappen te ondernemen om je kindje te laten registreren.

Bij aangifte van een stil geboren kindje krijg je een akte van geboorte (levenloos). Deze zorgt er niet voor dat je kindje een eigen persoonslijst krijgt. Je kindje wordt dus niet automatisch geregistreerd in de BRP. Wil je dit wel laten doen? Dan kan je hem op je eigen persoonslijst laten bijschrijven.

Het laten registreren van een doodgeboren kind bestaat uit twee stappen:

 1. Vraag de akte van geboorte (levenloos) aan. De akte van geboorte (levenloos) is een officieel document dat bewijst dat je kindje ter wereld is gekomen. Dit document kan je aanvragen bij de gemeente waar je baby geboren is.
 2. Laat je kindje registreren in de Basisregistratie Personen. Met de akte van geboorte (levenloos) kan je je kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen. Dit doe je bij de gemeente waar je nu woont.

Voor de laatste stap gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt sinds 1 oktober 1994 minimaal enige tijd in Nederland gewoond
 • Op het moment van de geboorte was je inwoner van Nederland
 • Je hebt een geldig legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs)
 • Je bent in het bezit van een verklaring van een arts of verloskundige. Deze heb je nodig voor het aanvragen van de akte van geboorte (levenloos).

Is je arts of verloskundige niet meer in het bezit van je medische dossier, maar kan hij of zij je bevalling nog wel herinneren? Dan kan deze toch een verklaring voor je opstellen. Je arts of verloskundige vermeldt hierin de gegevens die nog wel bekend zijn, zoals de plaats en datum van de bevalling en het geslacht van je baby.

Hieronder vind je een uitgebreidere toelichting van de twee stappen die je moet doorlopen voor de registratie van een doodgeboren kindje.

1. Een akte laten opmaken voor je stil geboren kind

Je vraagt de akte van geboorte (levenloos) op bij de gemeente waar je kind geboren is. Hiervoor maak je een afspraak bij deze gemeente. Zijn jij en je partner getrouwd? Neem dan eventueel jullie trouwboekje mee naar de afspraak. Jullie baby kan dan hierin bijgeschreven worden. In de akte staan de volgende gegevens vermeld:

 • De voornaam of voornamen en de achternaam van je kindje
 • De dag en (wanneer bekend) het tijdstip van de geboorte
 • De geboorteplaats
 • Het geslacht van je baby
 • Gegevens van jou en de andere wettelijke ouder van je kindje
 • Gegevens van de ambtenaar die de aangifte verwerkt

Gaat het om jullie eerste kindje? Dan mag je zelf kiezen of hij jouw achternaam of die van je partner krijgt. Deze keuze heeft geen gevolgen voor de achternaam van eventuele volgende kinderen. Wanneer jullie al eerder een kindje hebben gekregen, krijgt jullie stil geboren baby de achternaam die dit kindje ook heeft.

2. Je doodgeboren kind in de BRP laten registreren

Heb je een akte van geboorte (levenloos) ontvangen? Dan kan je met een afschrift hiervan je kind laten opnemen in de Basisregistratie Personen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente waar je nu woont. Neem je identiteitsbewijs en de akte mee naar je afspraak.

Het verzoek om je doodgeboren kind te laten registreren is een persoonlijk verzoek. Dit betekent dat je kindje alleen op jouw persoonslijst wordt bijgeschreven en niet automatisch ook op die van je partner. Deze moet hiervoor zelf een verzoek tot registratie indienen.

Registratie van in het buitenland geboren kind

Ook wanneer je kindje stil is geboren in het buitenland kan je hem laten registreren. Daarvoor dien je een verzoek in tot registratie bij de gemeente waar je woont. Om dit te doen heb je documenten uit het land van geboorte nodig. Hierin staat dat je kindje stil ter wereld is gekomen. Dit kan een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige zijn of een officieel document van de burgerlijke stand.

Is het lastig om aan deze documenten te komen? Dan kan je een verklaring onder ede afleggen bij de gemeente. Zo is registratie van je doodgeboren kindje ook altijd mogelijk wanneer hij in het buitenland is geboren.

Registratie van na de geboorte overleden kind

Heeft je kindje na de geboorte even geleefd, maar is hij kort hierna overleden? Dan moet je hem binnen drie dagen aangeven bij de gemeente. Dit is verplicht. In dit geval wordt zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgesteld. Je kindje wordt automatisch geregistreerd in de BRP en krijgt hierin een eigen persoonslijst.

Wanneer is registratie niet mogelijk?

Soms kan registratie van je doodgeboren kind niet plaatsvinden. Dit kan gebeuren wanneer je tijdens de geboorte niet in Nederland woonde en hier niet stond ingeschreven. Ook als je sinds 1 oktober 1994 niet in Nederland hebt gewoond, kan je je kindje niet laten registreren. Sinds deze datum vindt registratie van inwoners digitaal plaats. Wanneer je na deze datum niet in Nederland hebt gewoond, bevat de BRP geen persoonslijst van jou waarop je kind kan worden bijgeschreven.