Jongetje speelt op kinderopvang nadat kosten kinderopvang zijn voldaan

Kinderopvang heeft een duur imago. Maar wat kost kinderopvang eigenlijk? Hoe zijn deze kosten opgebouwd, hoeveel krijg je vergoed en hoe werkt kinderopvangtoeslag?

Kosten kinderopvang per maand

Wat kinderopvang precies kost, verschilt per gezin en per situatie. Per uur betaal je tussen de €5 en de €10, maar in Nederland hebben de meeste ouders recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag je krijgt en hoeveel je dus uiteindelijk zelf voor de kinderopvang betaalt, hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld het aantal uur dat je kind per maand naar de kinderopvang gaat, wat het uurtarief van het kinderdagverblijf is en wat het gezinsinkomen is.


In samenwerking met Partou

Bereken jouw kosten voor kinderopvang

Met de rekentool van Partou krijg je snel een goed idee van de kosten. Vul je inkomen en het aantal uur dat je werkt in en de tool berekent wat je betaalt én terugkrijgt van de belasting. Handig!

Bereken jouw kosten

Als je precies wilt weten hoeveel kinderopvang in jouw situatie kost, kan je dit zelf berekenen. Vaak kan je een berekening van de kosten aanvragen bij de kinderopvang.

De meeste kinderopvangorganisaties kunnen gemakkelijk met je meerekenen. De bruto kosten, de kosten vóór het aftrekken van de kinderopvangtoeslag, zijn hoog en dat schrikt veel ouders af. Als de kinderopvangtoeslag eraf is, ligt dat bedrag véél lager, tot wel 96%. Een organisatie voor kinderopvang kan je helpen om de netto kosten te berekenen: dat is wat je uiteindelijk voor de kinderopvang betaalt.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een toeslag die je van de overheid ontvangt als je één of meer kinderen hebt die naar de kinderopvang gaan. Je betaalt zelf een deel van de kosten voor kinderopvang en een deel wordt door de overheid vergoed. Je kan het vergelijken met zorg- of huurtoeslag. Het is een stukje van de kosten dat je terugkrijgt.

Grote speelbox bij een kinderdagverblijf

Wat wordt door kinderopvangtoeslag vergoed?

Kinderopvangtoeslag vergoedt een groot deel van de kosten voor kinderopvang. Je krijgt in 2022 het volgende vergoed:

 • 230 uur kinderopvang per maand
  Het aantal uur dat vergoed wordt, hangt af van het aantal gewerkte contracturen van de minst werkende partner. Hierbij geldt voor kinderdagverblijven een vergoeding voor het aantal gewerkte contracturen x 140%, met een maximum van 230 uur per maand per kind. Voor BSO wordt 70% van de gewerkte contracturen vergoed in aantal uren opvang.
 • €8,50 per uur
  Het maximum uurtarief dat wordt vergoed voor een kinderdagverblijf is €8,50 (2022). Voor Buitenschoolse opvang (BSO) is dit €7,31 en voor gastouderopvang €6,52. Ligt het uurtarief van jouw kinderopvang hoger? Dan krijg je over het deel dat overblijft geen toeslag.
 • Eigen bijdrage.
  Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is je eigen bijdrage. Hoe hoog je eigen bijdrage is, hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je naar de kinderopvang brengt.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van verschillende zaken, zoals je inkomen. Hoe minder je verdient, hoe meer je terugkrijgt. Ook het aantal opvanguren dat je afneemt en hoeveel kinderen je hebt die naar de kinderopvang gaan, spelen mee. Verandert hier iets in? Geef dit dan door via de website van de Belastingdienst. Zo zorg je ervoor dat je niet te veel of weinig toeslag krijgt.

Ben je benieuwd naar de verschillende toeslagpercentages per inkomen? Die kan je in deze tabel vinden.

Voorbeeldberekening

Je hebt een toetsingsinkomen van €36.500. Je werkt 40 uur per week en hebt twee kinderen die allebei 66 uur per maand naar de kinderopvang gaan. Het uurtarief van de kinderopvang is €8,50*. Bij een inkomen van €36.500 is het toeslagpercentage voor het eerste kind 89,5% en voor het tweede kind 94,5%. Voor de opvang van beide kinderen betaal je in totaal €89,75 per maand (zie onderstaande berekening).

Bruto kosten: 66 uur x €8,50 = €561 x 2 kinderen = €1.122

Vergoeding kind 1: 89,5% x €561 = €502,10
Vergoeding kind 2: 94,5% x €561 = €530,15

Kosten kind 1: €561 – €502,10 = €58,90 (netto)
Kosten kind 2: €561 – €530,15 = €30,85 (netto)
Kosten totaal: €58,90 + €30,85 = €89,75 (netto)

* Dit uurtarief is gebaseerd op het maximumuurtarief dat door de Belastingdienst wordt vergoed. In de praktijk kan het uurtarief hoger zijn.

In onderstaande tabel staan nog een aantal voorbeeldberekeningen voor verschillende inkomens. Bij deze voorbeelden is ook uitgegaan van 66 uur kinderopvang per kind per maand en een uurtarief van €8,50.

Voorbeeldberekening per inkomen

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kan kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl met je DigiD. Vraag gerust hulp bij de kinderopvang.

Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan: binnen drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Kinderopvang wordt namelijk maximaal drie maanden met terugwerkende kracht vergoed. Als je te lang wacht met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, loop je dus een deel van de toeslag mis!

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je werkt, volgt een opleiding, doet een traject naar werk of doet een inburgeringscursus.
 • Je hebt een contract afgesloten met een kindercentrum of gastouderbureau.
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je ontvangt kinderbijslag, pleegouderbijdrage of onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Je kind gaat naar een geregistreerde opvang.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Kindje kruipt door tunnel bij kinderdagverblijf

Kinderopvang om sociale of medische redenen

Voldoe jij niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag, maar heb je om sociale of medische redenen kinderopvang nodig? Dan kan krijg je soms een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van de gemeente. De meeste gemeentes hebben hier een speciaal budget voor.

Vraag bij jouw gemeente naar de voorwaarden voor deze regeling, dit verschilt namelijk per gemeente. Het bedrag dat je van de gemeente terug kan krijgen, komt nagenoeg overeen met de kinderopvangtoeslag of is zelfs hoger. Maar ook dit verschilt per gemeente en zelfs per situatie.

Verschil in uurtarief voor kinderopvang

Je krijgt in 2022 toeslag over een maximumuurtarief van €8,50 voor kinderopvang, maar de uurtarieven voor kinderopvang kunnen flink uit elkaar liggen. Betaal je bij de ene kinderopvang slechts €5,52 per uur, zo betaal je bij het andere kinderdagverblijf bijna €10,- per uur. Dit verschil is niet zo groot, zolang je onder het maximum uurtarief blijft dat wordt vergoed.

Het uurtarief dat je voor de kinderopvang betaalt, is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Regio/stad
  Het maakt een verschil in welke regio of welke stad de kinderopvang zit. In de Randstad is huisvesting veel duurder dan bijvoorbeeld in het noorden van Groningen. Toch is er juist in de Randstad veel vraag naar kinderopvang. Om de dure huisvesting te betalen, moet het uurtarief in bepaalde regio’s en steden dus omhoog.
 • Vraag naar kinderopvang
  Ook de vraag naar kinderopvang heeft invloed op de hoogte van de prijs. Wanneer weinig kinderen naar een kinderopvang gaan, omdat er in die wijk weinig kinderen wonen, wordt het uurtarief hoger. De kinderopvang heeft namelijk wel gewoon dezelfde vaste kosten als een kinderopvang waar veel kinderen zitten. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting en personeel.
 • Organisatiegrootte
  De grootte van een organisatie waaraan de kinderopvang verbonden is, is tevens van invloed op het uurtarief. Een grote organisatie kan alles grootschaliger aanpakken. Hierdoor kan een grote organisatie met meerdere vestigingen door heel Nederland de kostenverschillen veel beter spreiden en zijn de prijzen bijna overal gelijk, ongeacht de regio of stad. Dat neemt niet weg dat er ook kleinere organisaties zijn die een niet al te hoge prijs rekenen.
 • Extra kosten
  Het maakt natuurlijk een verschil of het eten en drinken voor je kind is inbegrepen in de prijs die je per uur betaalt. Soms moet je deze kosten nog los betalen.
 • Halve of hele dagen
  Bij sommige kinderdagverblijven is het uurtarief bij halve dagen hoger dan wanneer een kind hele dagen komt. Veel ouders brengen hun kind alleen ’s ochtends naar de kinderopvang. Hierdoor is het ’s middags een stuk rustiger, maar de kosten blijven hetzelfde. Om de kosten toch te dekken, is het uurtarief voor halve dagen opvang vaak wat hoger.