Vader knuffelt met kindje op zijn borst in periode van solozorg

Word jij binnenkort vader? Dankzij de veranderingen in de wet voor geboorteverlof kan je extra tijd met je kind doorbrengen. Je kan dit verlof zelfs gebruiken voor solozorg. Wat houdt solozorg precies in en wat zijn de redenen om hiervoor te kiezen?

Wat is solozorg?

Solozorg houdt in dat je als vader een langere periode alleen voor je kind zorgt, wanneer je vrouw weer aan het werk gaat. De nieuwe wet rondom het vaderschapsverlof, de WIEG, heeft dit mogelijk gemaakt. Dankzij de komst van deze wet, kan je het vaderschapsverlof inzetten om enkele weken achter elkaar de hoofdverzorger van je kind te zijn. Dit is positief voor het hele gezin, zowel voor nu als voor later.

Hoe zet je verlof in bij solozorg?

Het nieuwe geboorteverlof voor vaders en partners bestaat uit 6 weken verlof. De eerste week moet je ergens in de eerste 4 weken na de bevalling opnemen. De overige 5 weken mag je naar eigen inzicht indelen. Deze kan je inzetten tot je kind 6 maanden oud is.

Je kan ervoor kiezen de 5 weken gelijk na de bevalling op te nemen, zodat je samen voor je kind kan zorgen in de eerste periode. Maar het is ook mogelijk om voor solozorg te kiezen. Dan gebruik je de overgebleven 5 weken wanneer je vrouw weer aan het werk gaat. Dit kan een prettige invloed hebben op jullie gezin en de onderlinge relaties. Kijk vooral welke verlofregelingen het beste passen bij jullie gezin en jullie wensen.

Waarom solozorg?

Tijd alleen met je kind is anders dan tijd samen met je vrouw en je kind. In de praktijk hebben veel vrouwen nog een leidende rol in de verzorging van je baby. In een meer traditionele rolverdeling waarin papa vooral werkt en mama vooral zorgt, kan je je als papa soms de ‘hulp’ voelen van je partner.

Solozorg help mee aan een verdeling waarbij jij en je partner gelijk zijn en jullie allebei een leidende rol hebben in de verzorging van je baby. Een aantal weken de hoofdverzorger van je baby zijn, heeft veel voordelen. Het versterkt de band met je kind, vergroot je zelfvertrouwen als ouder en maakt de groei in je rol als vader makkelijker. Ook voor je vrouw is het positief. Hieronder zetten we alle voordelen van solozorg op een rij.

Voordelen

Het inzetten van solozorg zorgt voor betrokken vaderschap en dat is goed voor het hele gezin. Het geeft de volgende voordelen:

  • Zelfverzekerd vaderschap. Doordat je alleen bent met je kind, kan je je volledig en zelfstandig ontwikkelen in jouw rol als vader. Je vindt zelf uit hoe je de zorg voor je kind organiseert en leert nieuwe vaardigheden. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen en merk je dat jij en je partner even goede verzorgers zijn.
  • Een hechtere band met je kind. Het gros van de vaders dat solozorg heeft toegepast, merkt dat het de band met hun kind versterkt. De tijd alleen met je kind is dus echte quality time. Daarnaast zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat een betrokken en aanwezige vader in de eerste maanden de emotionele ontwikkeling van je kind ten goede komt.
  • Een gelijke rolverdeling in huis. Solozorg doorbreekt traditionele rolpatronen omdat jullie evenveel doen in de zorg voor je baby. Onderzoek laat daarnaast zien dat vaders die aan solozorg doen ook meer huishoudelijke taken oppakken. Daarmee geef je gelijk een mooi voorbeeld aan je kind.
  • Je vrouw kan zich op haar werk richten. Je vrouw kan met een gerust hart gaan werken als ze haar kind bij jou kan achterlaten. Dit zal makkelijker en fijner zijn dan wanneer je baby voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaat.
  • Een fijne relatie met je partner. Solozorg kan de kwaliteit van jullie relatie verbeteren. Als je een baby krijgt, verandert er veel en ga je samen op zoek naar een nieuw ritme. Zijn de taken in dit ritme in balans, dan zorgt dat voor evenwicht in je relatie en begrip voor elkaar.