In samenwerking met Logo Rutgers
Vader knuffelt met kindje op zijn borst in periode van solozorg

Word jij binnenkort vader? Met de aanstaande veranderingen in de wet voor geboorteverlof, kan je dit verlof gebruiken voor solozorg. Wat houdt solozorg precies in en wat zijn de redenen om hiervoor te kiezen?

Wat is solozorg?

Solozorg houdt in dat je als vader een langere periode alleen voor je kind zorgt, wanneer je vrouw weer aan het werk gaat. De nieuwe wet rondom het vaderschapsverlof, de WIEG, maakt dit mogelijk. Dankzij de komst van deze wet, kan je het vaderschapsverlof inzetten om enkele weken aaneengesloten de primaire verzorger van je kind te zijn. Dit is positief voor het hele gezin, zowel voor nu als voor later.

Hoe zet je verlof in bij solozorg?

Het nieuwe geboorteverlof voor vaders en partners gaat in vanaf juli 2020 en bestaat uit 6 weken verlof. De eerste week dien je ergens in de eerste 4 weken na de bevalling op te nemen, maar de overige 5 weken mag je naar eigen inzicht indelen. Deze kan je inzetten tot je kind 6 maanden oud is.

Je kan ervoor kiezen de 5 weken aansluitend op de bevalling op te nemen, zodat je samen voor je kind kan zorgen in de eerste periode. Het is echter ook mogelijk om voor solozorg te kiezen en de overgebleven 5 weken te gebruiken wanneer je vrouw weer aan het werk gaat. Dit kan een prettige uitwerking hebben op jullie gezin en de onderlinge relaties. Kijk vooral welke verlofregelingen het beste passen bij jullie gezin en jullie behoeftes.

Waarom solozorg?

Tijd alleen met je kind is anders dan tijd samen met je vrouw en je kind. In de praktijk hebben veel vrouwen nog een leidende rol in de verzorging van je baby. In een meer traditionele rolverdeling waarin papa vooral werkt en mama vooral zorgt, kan je je als papa soms de ‘hulp’ voelen van je partner.

Solozorg draagt bij aan een onderlinge verdeling waarbij jij en je partner gelijkwaardig zijn en jullie allebei een leidende rol hebben in de verzorging van je baby. Door een aantal weken de hoofdverzorger te zijn, versterkt de band met je kind, vergroot je zelfvertrouwen als ouder en groei je in je rol als vader. Ook voor je vrouw heeft het positieve effecten. Hieronder zetten we alle voordelen van solozorg op een rij.

Voordelen

Het inzetten van solozorg leidt tot betrokken vaderschap en daar is het hele gezin bij gebaat. Het levert de volgende voordelen op:

  • Zelfverzekerd vaderschap. Doordat je alleen bent met je kind, kan je je volledig en zelfstandig ontplooien in jouw rol als vader. Je vindt zelf uit hoe je de zorg voor je kind organiseert en ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen en ervaar je dat jij en je partner gelijkwaardige verzorgers zijn.
  • Een hechtere band met je kind. Het gros van de vaders dat solozorg heeft toegepast, ervaart dat het de band met hun kind versterkt. De tijd alleen met je kind is dus echte quality time. Daarnaast zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat een betrokken en aanwezige vader in de eerste maanden de emotionele ontwikkeling van je kind ten goede komt.
  • Een gelijke rolverdeling in huis. Solozorg doorbreekt traditionele rolpatronen omdat jullie in gelijke mate bijdragen aan de zorg voor je baby. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat vaders die aan solozorg doen ook meer huishoudelijke taken op zich nemen. Daarmee geef je gelijk een mooi voorbeeld aan je kind.
  • Je vrouw kan zich op haar werk richten. Je vrouw kan met een gerust hart gaan werken als ze haar kind bij jou kan achterlaten. Dit zal makkelijker en fijner zijn dan wanneer je baby voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaat.
  • Een fijne relatie met je partner. Solozorg kan de kwaliteit van jullie relatie verbeteren. Als je een baby krijgt, verandert er veel en ga je samen op zoek naar een nieuw ritme. Zijn de taken in dit ritme in balans, dan zorgt dat voor harmonie en wederzijds begrip in je relatie.