Dankzij de WIEG wet geniet een vader op bed van tijd met zijn pasgeboren baby

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Je hebt nu als partner recht op 6 weken geboorteverlof na de geboorte van je baby. De wet die dit mogelijk maakt, is de WIEG. Wat houdt deze wet in en wat verandert er voor jou?

Wat is de WIEG?

Het toepasselijke ‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet werd ingevoerd om het geboorteverlof voor partners, ook wel partnerverlof genoemd, uit te breiden. Voorheen had je als partner recht op eenmaal het aantal werkuren per week betaald geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 is de WIEG in geheel ingevoerd en krijg je maximaal zes werkweken verlof.


In samenwerking met het Ministerie van SZW

Merk jij dat je partner op werk anders behandeld wordt door de zwangerschap?

Helaas zijn er nog veel vrouwen die benadeeld worden op werk door hun zwangerschap. Vermoed jij dat dit bij je partner het geval is? Help je partner dit aan te geven bij de werkgever. Levert dit niets op? Neem dan verdere stappen.

Lees meer

De nieuwe verlofregeling ziet er als volgt uit:

  • Een volledige werkweek geboorteverlof: deze is naar eigen wens in te delen, maar moet wel in de eerste vier weken na de bevalling opgenomen worden.
  • Vijf werkweken aanvullend geboorteverlof: deze mag je naar eigen keuze, maar in overleg met je werkgever, indelen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Het is je recht om deze weken op te nemen, maar als er zwaarwegende bezwaren zijn van je werkgever, in verband met bedrijfsbelangen, kan die ervoor kiezen deze anders in te plannen.

In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling wordt je loon volledig uitbetaald. Tijdens de vijf aanvullende weken krijgt je werkgever een vergoeding van 70% van je dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Dit wordt uitgekeerd door het UWV aan de werkgever. Vervolgens is het aan je werkgever hoe dit te verrekenen in je loon. In sommige CAO’s is al geregeld dat ook tijdens dit verlof gewoon 100% loon wordt uitbetaald.

Het geboorteverlof voor partners is niet overdraagbaar. Dit betekent dat je deze weken verlof niet aan je vrouw kan ‘geven’.

De WIEG en zzp’ers

De WIEG geldt alleen voor werknemers in loondienst. Als ZZP’er of freelancer kom je niet in aanmerking voor het geboorteverlof voor partners. Je kan wel zelf een vergelijkbare regeling bepalen en bijvoorbeeld jezelf een vervangend inkomen uitkeren in de verlofperiode.

Waarom is de WIEG ingevoerd?

De uitbreiding van het partnerverlof geeft jou de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met je pasgeboren kindje. Hierdoor ben je nauw betrokken bij de verzorging en opvoeding van je baby. De band die je met je kind hebt, kan zich daardoor sterker ontwikkelen. Bovendien komt een grote betrokkenheid van beide ouders de ontwikkeling van je kindje ten goede.

De WIEG zorgt er ook voor dat het verschil in verlofduur tussen de moeder en jou kleiner wordt. Dit vergroot haar kansen op de arbeidsmarkt. Het verschil in afwezigheid op de werkvloer wordt immers kleiner. Zo kan er een betere verdeling van werk- en zorgtaken ontstaan. Dit past in een gelijkwaardige, moderne samenleving, vindt ook de overheid.

Het geboorteverlof stimuleert de betrokkenheid van vaders, dat nog veel meer voordelen heeft. Bekijk alle voordelen van betrokken vaderschap.

Mogelijkheden van de WIEG

De WIEG geeft jou de volgende mogelijkheden:

  • Zelf in te delen verlofdagen: je hebt een vrije keuze in hoe je de verlofdagen indeelt. Je kan ze bijvoorbeeld aaneensluitend opnemen wanneer je vrouw weer aan het werk gaat, of je kan ze verspreiden over meerdere maanden.
  • Mogelijkheid van solozorg: het nieuwe geboorteverlof stelt jou in staat om tijdelijk alleen voor je kindje te zorgen: solozorg. Je vrouw gaat werken en jij blijft thuis. Deze tijd alleen met je kindje is positief voor jullie band en is goed voor de ontwikkeling van je kleine.
  • Vrije keuze in hoeveelheid verlofdagen: je bent niet verplicht de volledige zes weken geboorteverlof op te nemen. Het is aan jou hoeveel weken verlof je neemt, met een maximum van zes weken.

Adoptieouders en pleegouders

Ook voor adoptieouders en ouders die een pleegkind in hun gezin opnemen, verandert de duur van het verlof. Zij hadden voorheen recht op vier weken betaald ‘hechtingsverlof’. Met de invoering van de WIEG is dit uitgebreid naar zes weken.

TIP: Verwachten jullie binnenkort je kindje? Dan kan het slim zijn om alvast na te denken over de indeling van het geboorteverlof. Je kan hier onze handige verlofplanner voor gebruiken.