In samenwerking met Logo Rutgers
Dankzij de WIEG wet geniet een vader op bed van tijd met zijn pasgeboren baby

Sinds 1 januari 2019 heb je als partner recht op één werkweek geboorteverlof na de geboorte van je baby. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid naar 6 weken. De wet die dit mogelijk maakt, is de WIEG. Wat houdt deze nieuwe wet in en wat verandert er voor jou?

Wat is de WIEG?

Het toepasselijke ‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet wordt ingevoerd om het geboorteverlof voor partners, ook wel partnerverlof genoemd, uit te breiden. Op dit moment heb je als partner recht op eenmaal het aantal werkuren per week betaald geboorteverlof. Dit is de eerste stap van de WIEG. Na de totale invoering van de WIEG krijg je maximaal zes werkweken verlof.

Wanneer de wet volledig is ingevoerd, heb je recht op:

  • Een volledige werkweek geboorteverlof: deze is naar eigen wens in te delen, maar moet wel in de eerste vier weken na de bevalling opgenomen worden.
  • Vijf werkweken aanvullend geboorteverlof: deze mag je naar eigen keuze, maar in overleg met je werkgever, indelen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Het is je recht om deze weken op te nemen, maar als er zwaarwegende bezwaren zijn van je werkgever, in verband met bedrijfsbelangen, kan die ervoor kiezen deze anders in te plannen.

In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling wordt je loon volledig uitbetaald. Tijdens de vijf aanvullende weken krijgt je werkgever een vergoeding van 70% van je dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon. Dit wordt uitgekeerd door het UWV aan de werkgever. Vervolgens is het aan je werkgever hoe dit te verrekenen in je loon. In sommige CAO’s is al geregeld dat ook tijdens dit verlof gewoon 100% loon wordt uitbetaald.

Het geboorteverlof voor partners is niet overdraagbaar. Dit betekent dat je deze weken verlof niet aan je vrouw kan ‘geven’.

De WIEG en zzp’ers

De WIEG geldt alleen voor werknemers in loondienst. Als ZZP’ers of freelancer kom je niet in aanmerking voor het geboorteverlof voor partners. Je kan wel zelf een vergelijkbare regeling bepalen en bijvoorbeeld jezelf een vervangend inkomen uitkeren in de verlofperiode.

Waarom wordt de WIEG ingevoerd?

De uitbreiding van het partnerverlof geeft jou de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met je pasgeboren kindje. Hierdoor ben je nauw betrokken bij de verzorging en opvoeding van je baby. De band die je met je kind hebt, kan zich daardoor sterker ontwikkelen. Bovendien komt een grote betrokkenheid van beide ouders de ontwikkeling van je kindje ten goede.

De WIEG zorgt er ook voor dat het verschil in verlofduur tussen de moeder en jou kleiner wordt. Dit vergroot haar kansen op de arbeidsmarkt. Het verschil in afwezigheid op de werkvloer wordt immers kleiner. Zo kan er een betere verdeling van werk- en zorgtaken ontstaan. Dit past in een gelijkwaardige, moderne samenleving, vindt ook de overheid.

Het geboorteverlof stimuleert de betrokkenheid van vaders, dat nog veel meer voordelen heeft. Bekijk alle voordelen van betrokken vaderschap.

Mogelijkheden van de WIEG

De WIEG geeft jou de volgende mogelijkheden:

  • Zelf in te delen verlofdagen: je hebt een vrije keuze in hoe je de verlofdagen indeelt. Je kan ze bijvoorbeeld aaneensluitend opnemen wanneer je vrouw weer aan het werk gaat, of je kan ze verspreiden over meerdere maanden.
  • Mogelijkheid van solozorg: het nieuwe geboorteverlof stelt jou in staat om tijdelijk alleen voor je kindje te zorgen: solozorg. Je vrouw gaat werken en jij blijft thuis. Deze tijd alleen met je kindje is positief voor jullie band en is goed voor de ontwikkeling van je kleine.
  • Vrije keuze in hoeveelheid verlofdagen: je bent niet verplicht de volledige zes weken geboorteverlof op te nemen. Het is aan jou hoeveel weken verlof je neemt, met een maximum van zes weken.

Adoptieouders en pleegouders

Ook voor adoptieouders en ouders die een pleegkind in hun gezin opnemen, verandert de duur van het verlof. Zij hadden voorheen recht op vier weken betaald ‘hechtingsverlof’. Met de invoering van de WIEG is dit, sinds januari 2019, uitgebreid naar zes weken.

Vanaf wanneer gaat de wet in?

De Tweede Kamer heeft de WIEG in 2018 goedgekeurd. Voor deze verandering doorgevoerd kan worden, moet er nog een hoop aangepast worden in de automatiseringssystemen van het UWV. Daarom is de volledige invoering van de WIEG pas mogelijk vanaf 1 juli 2020. Wel heb je nu al recht op de volledige werkweek geboorteverlof in de eerste vier weken na de bevalling.

Ligt de geboortedatum van jullie kindje voor deze datum dan val je nog onder de oude regeling. Wordt je kindje geboren op of na 1 juli 2020, dan geldt voor jullie de nieuwe regeling. Verwachten jullie je kindje na 1 juli 2020, dan kan het slim zijn alvast na te denken over de indeling van het geboorteverlof. Je kan hier onze handige verlofplanner voor gebruiken.