Kindgebonden budget moeder en baby

Je baby is onbetaalbaar, maar toch is opvoeden niet goedkoop. Gelukkig zijn er verschillende toeslagen die de kosten een beetje drukken. Het kindgebonden budget is hier één van.

Wat is het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor je kindje. Je krijgt het bovenop de kinderbijslag en het wordt maandelijks uitbetaald door de overheid.

Wanneer heb ik er recht op?

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar komt in aanmerking voor het kindgebonden budget. Verder moet je in 2022 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De inkomensgrens is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt.
 • Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. Als alleenstaande ouder krijg je geen kindgebonden budget als je vermogen hoger is dan €120.020. Voor toeslagpartners is dit €151.767.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Is je kind 16 of 17 jaar en krijg je geen kinderbijslag meer voor hem? Soms heb je dan nog wel recht op het kindgebonden budget. Dit is het geval wanneer je kind nog geen studiefinanciering ontvangt en je hem in belangrijke mate onderhoudt. Dat wil zeggen: als je per kwartaal minimaal €433 bijdraagt in zijn levensonderhoud.

Wat telt mee als vermogen?

Je vermogen is de waarde van je bezittingen min je schulden. Je spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of in het buitenland tellen onder andere mee als bezittingen. Je eigen huis en auto (meestal) niet. Verder moet je bij toeslagen rekening houden met de volgende regels:

 • Het vermogen van je toeslagpartner en minderjarige kinderen telt ook mee.
 • Heb je maar voor een gedeelte van het jaar een toeslagpartner? Dan telt zijn vermogen niet mee.
 • Groene beleggingen tellen wél mee bij je vermogen. Alleen bij je belastingaangifte krijg je hier vrijstelling voor.
 • Bijzonder vermogen telt niet mee.

Hoeveel kindgebonden budget krijg je in 2022?

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en hun leeftijd. In de volgende tabel zie je de maximale toeslagen die je in 2022 per maand krijgt uitbetaald:

Aantal kinderen Maximale toeslag
1 kind €101,67
2 kinderen €193,83
3 kinderen €277,25
Verhoging vanaf 4e kind €83,42

Alleenstaande ouders

In 2022 geldt voor alleenstaande ouders dat zij een verhoging van maximaal €273,75 per maand extra krijgen, ongeacht het aantal kinderen. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt van het inkomen af.

Verhoging

De toeslagen worden hoger vanaf de 12e en 16e verjaardag van je kind. Deze verhoging is een tegemoetkoming voor de extra schoolkosten:

 • €20,92 per maand voor elk kind van 12 t/m 15 jaar.
 • €37,25 per maand voor elk kind van 16 t/m 17 jaar.

Dit gaat ook nu om maximale bedragen. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van je inkomen.

Inkomen

Je hebt recht op de maximale toeslagen als je bruto (gezamenlijke) inkomen lager is dan €39.596. Boven dit bedrag neemt het kindgebonden budget geleidelijk af. Wil je weten hoeveel je krijgt? Op de site van de Belastingdienst kan je een proefberekening maken.

Aanvragen

Ontvang je al een andere toeslag en heb je recht op het kindgebonden budget? Dan krijg je binnen acht weken vanzelf bericht van de Belastingdienst. In dit geval hoef je het dus niet zelf aan te vragen.

In de volgende situaties moet je het kindgebonden budget wél zelf aanvragen:

 • Je krijgt voor het eerst kinderbijslag en ontvangt geen andere toeslagen.
 • Als je geen bericht hebt gehad van de Belastingdienst, maar wel recht denkt te hebben op het kindgebonden budget.
 • Als je eerder kindgebonden budget kreeg, maar dit is gestopt en je er wel recht op denkt te hebben.

Je kan het kindgebonden budget aanvragen via Mijn toeslagen.

Waar moet je op letten bij het kindgebonden budget?

 • Geef wijzigingen van je inkomen, vermogen en gezinssamenstelling binnen vier weken door op Mijn toeslagen. Op de site van de Belastingdienst lees je welke wijzigingen je nog meer moet doorgeven.
 • Degene die de kinderbijslag heeft aangevraagd, moet ook het kindgebonden budget aanvragen.
 • Je kan het kindgebonden budget voor 2022 tot 1 september 2023 aanvragen.
 • Er kunnen andere voorwaarden zijn als je co-ouder of pleegouder bent. Bekijk de regels voor co-ouderschap en pleegouderschap.
 • Het kindgebonden budget wordt de maand na de geboorte van je baby uitbetaald.