Baby krijgt onderzoek op consultatiebureau tijdens corona uitbraak

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk om sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Kunnen jij en je baby nog terecht op het consultatiebureau tijdens de uitbraak van corona? En is het verstandig om je baby nu te laten vaccineren?

Laatste update

Samenvatting

 • De meeste afspraken op het consultatiebureau gaan door. Bij sommige afspraken wordt gebruik gemaakt van (beeld)bellen.
 • Heb jij of heeft je kind klachten, of zijn jullie in contact geweest met een besmet persoon? Kom dan niet naar het consultatiebureau.
 • Artsen raden aan om je kind ook nu te laten vaccineren. Inentingen beschermen je kind tegen besmettelijke infectieziektes.
 • Wanneer je zwanger bent, is het ook tijdens de corona-uitbraak belangrijk om je tegen kinkhoest te laten vaccineren.

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is een virus dat in verschillende varianten voorkomt. De variant die zich nu verspreidt, veroorzaakt de ziekte COVID-19. De symptomen hiervan lijken veel op die van een ‘gewone’ griep. Bij de meeste mensen verloopt de ziekte mild. Dit betekent dat je weinig klachten hebt en niet ernstig ziek wordt. Voor mensen met een zwakkere gezondheid en ouderen kan COVID-19 gevaarlijk zijn.

Het coronavirus en je baby

Het lijkt erop dat COVID-19 bij baby’s en jonge kinderen over het algemeen mild verloopt. Besmetting met het coronavirus gaat bij hen zelden samen met ernstige gezondheidsproblemen. Wel lopen kinderen met onderliggende aandoeningen een groter risico om ernstig ziek te worden. Dit is hetzelfde als bij andere griepachtige virussen.

Meerdere onderzoeken uit verschillende landen laten zien dat maar 1-8% van alle mensen met de diagnose COVID-19 een kind is. Daarnaast blijkt uit een groot onderzoek onder 7.480 kinderen dat meer dan 90% van de onderzochte kinderen geen klachten heeft of licht tot matig ziek is. Maar 2% was ernstig ziek en 0,7% van de kinderen was in kritieke toestand.

Consultatiebureau tijdens uitbraak van corona

Nu corona zich in Nederland verspreidt, nemen ook consultatiebureaus maatregelen. De consultatiebureaus zijn open, maar met aanpassingen. Je kan de volgende veranderingen verwachten:

 • Inloopspreekuren en bijeenkomsten gaan meestal niet door. Wel kan je als zwangere een kinkhoestvaccinatie halen tijdens het daarvoor bestemde inloopspreekuur.
 • Afspraken gaan zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen. Afspraken waarvoor je niet per se naar het CB hoeft te komen, gaan zoveel mogelijk via beeldbellen of telefoneren. Je kan hierbij denken aan (advies)gesprekken, cursussen en themabijeenkomsten.
 • Afspraken worden zoveel mogelijk verspreid gepland. Dit moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen in de wachtkamer aanwezig zijn.
 • Het is niet mogelijk om zonder afspraak te komen. Wanneer je geen afspraak hebt, kan je niet geholpen worden op het consultatiebureau. Dit is bedoeld om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Extra maatregelen op het consultatiebureau

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nemen medewerkers van het consultatiebureau extra maatregelen. Hiermee zorgen ze ervoor dat de kans op besmetting voor jou, je kind en henzelf zo klein mogelijk is. Ze nemen de volgende maatregelen:

 • De medewerkers geven je geen hand.
 • Ze dragen een mondkapje en wassen extra vaak hun handen tijdens afspraken en tussen afspraken door.
 • Voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen is het dragen van een mondkapje in het consultatiebureau verplicht.
 • Je wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter afstand van anderen te houden.
 • Maak je handen (en die van je kind) bij binnenkomst schoon met desinfectiegel.
 • Er mag per kind maximaal één begeleider mee. Andere kinderen mogen dus niet mee naar binnen.
 • Blijf thuis als je klachten hebt of als een gezinslid koorts heeft.
 • Je kind wordt alleen aangeraakt als dit nodig is, bijvoorbeeld tijdens het weegmoment of het geven van een vaccinatie.

TIP: Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een lijst opgesteld met meest gestelde vragen die ouders in deze periode hebben. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ze op of bel met het bureau bij jou in de buurt.

Welke afspraken gaan door op het consultatiebureau tijdens corona?

De afspraken in de onderstaande tabel gaan door. Staat een afspraak hier niet tussen, dan gaat deze niet door. Het consultatiebureau belt je om een nieuwe afspraak te maken.

Wanneer? Hoe en wat?
22 weken zwanger Inloopspreekuur kinkhoestvaccinatie op CB gaat door
Tussen de 4 en 12 dagen Hielprik, op CB of thuis
Tussen de 1 en 2 weken Geboorteconsult, zoveel mogelijk telefonisch
3 weken Gezondheidsonderzoek op CB
8 weken Telefonische afspraak. Zo nodig gezondheidsonderzoek en/of prik op CB
3 maanden Gezondheidsonderzoek en 2 prikken op CB
5 maanden Gezondheidsonderzoek en 2 prikken op CB
11 maanden 2 prikken op CB
14 maanden Gezondheidsonderzoek en 2 prikken op CB
Rond 2,5 jaar Gezondheidsonderzoek en bespreken van vragen, zoveel mogelijk via (beeld)bellen
4 jaar Ogentest en prik op CB. Het is mogelijk dat deze afspraak nu niet doorgaat. Als het nodig is, kan deze uitgesteld worden tot je kindje 4 jaar en 6 maanden is.
Extra ingeplande afspraken Op CB of zo mogelijk telefonisch
Afspraken voor inhaalvaccinaties Op CB

Gehoortest en hielprik tijdens corona-uitbraak

Ongeveer een week na de geboorte krijgt je baby een hielprik. Met behulp van deze prik kan worden bepaald of je kindje een zeldzame erfelijke ziekte heeft. Ook wordt tijdens deze afspraak het gehoor van je baby getest.

De hielprik en gehoortest worden in de meeste gemeentes bij jou thuis gedaan door een medewerker van het consultatiebureau of een verloskundige. Deze zorgt hierbij voor een goede hygiëne, zoals extra vaak de handen wassen en geen hand geven. Ook heeft deze persoon een mondkapje op. Heeft iemand in je gezin gezondheidsklachten? Neem dan contact op, zodat jullie kunnen bespreken of de afspraak beter verzet kan worden.

Vaccinaties en het coronavirus

Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus is het verstandig om je kindje te laten inenten. Hij kan dan afweer tegen infectieziektes opbouwen. Zo voorkom je dat hij ziek wordt en eventueel anderen besmet.

De inentingen zorgen er niet voor dat de weerstand van je kind vermindert. Je hoeft dus niet bang te zijn dat hij een grotere kans heeft om COVID-19 te krijgen. Een vaccinatie vergroot ook niet de kans op een ernstiger verloop van een besmetting met het coronavirus.

Wanneer kan je niet naar het consultatiebureau komen?

Kinderen t/m 4 jaar mogen meestal gewoon langskomen als ze last hebben van verkoudheid, niezen, keelpijn of licht hoesten. Bij twijfel kan je van tevoren even contact opnemen met het consultatiebureau.

Een inenting moet wel verzet worden wanneer je kind veel hoest of benauwdheidsklachten, koorts of reuk- en smaakverlies heeft. Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak als je kind weer gezond is. Dit geldt ook wanneer jij een kinkhoestvaccinatie wil halen en (milde) klachten hebt. Heb jij of heeft je kind last van langdurige klachten? Neem dan contact op, zodat je samen met de medewerker van het consultatiebureau kan zoeken naar een oplossing.

Wanneer jij last hebt van (milde) gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of keelpijn) ben je tijdelijk niet welkom op het consultatiebureau. Heb jij klachten maar is je kind gezond, dan kan zo mogelijk een gezond persoon met je kind mee. Wanneer iemand binnen je gezin koorts heeft, moet de afspraak verzet worden.

Tips bij corona en bezoek aan consultatiebureau

Onderstaande tips kunnen handig zijn nu het coronavirus vraagt om aanpassingen tijdens je bezoek aan het consultatiebureau.

 • Neem niet te vroeg plaats in de wachtkamer. Probeer niet te vroeg voor het begin van je afspraak aanwezig te zijn. Zo help je mee bij het voorkomen van volle wachtkamers en verspreiding van het coronavirus.
 • Zorg voor een goede hygiëne. Was goed jouw handen en die van je kind als je het consultatiebureau binnenkomt. Geef de medewerkers geen hand. Heb je (milde) klachten? Blijf dan thuis.

Meer informatie over coronavirus en zwangerschap