Moeder houdt haar baby vast en vraagt zich af of de vaccinaties nog doorgaan door de corona-uitbraak

Alle vaccinaties gaan weer door volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Ook de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen kan je gewoon krijgen. Wel zijn er door het coronavirus een aantal voorwaarden. Wanneer mag je kindje de vaccinatie niet krijgen en wanneer wordt een vaccinatie uitgesteld?

Laatste update

Samenvatting

 • Alle vaccinaties en prikken gaan tijdens de corona-uitbraak door volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
 • De vaccinaties worden uitgesteld als jij en/of je kindje verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, of als een gezinslid besmet is met corona.
 • De kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen gaat gewoon door.

Is het veilig om te vaccineren nu het coronavirus heerst?

Ja, het is veilig om je kind nu te laten inenten. Artsen raden aan om je kind ook nu te laten vaccineren. Inentingen beschermen je kind tegen besmettelijke infectieziektes. Ze zijn dus belangrijk. Alle prikken en vaccinaties voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar gaan daarom gewoon door op het consultatiebureau.

Heeft mijn kind na de vaccinaties meer kans op besmetting met het coronavirus?

Nee, de vaccinaties verlagen de weerstand van je kind niet. Na de inentingen heeft hij dus geen hogere kans om het coronavirus te krijgen. Een vaccinatie vergroot ook niet de kans op een ernstiger verloop van een besmetting met het coronavirus.

Welke vaccinaties voor je kind gaan door?

De volgende prikken en vaccinaties gaan door:

 • Eerste week. De hielprik. Hiervoor komt in de meeste gemeentes een medewerker aan huis. Deze neemt extra hygiënische maatregelen.
 • 2 maanden. Deze vaccinatie krijgen niet alle baby’s. Je kindje krijgt deze alleen als jij geen kinkhoestvaccinatie hebt gehad tijdens je zwangerschap en in bijzondere situaties. Als dit bij jullie het geval is, zal de jeugdarts dit met je bespreken.
 • 3 maanden. De eerste inentingen van je baby zijn de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de Pneu-prik. Deze beschermen je kindje tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte.
 • 4-5 maanden. De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en Pneu-prik worden allebei herhaald.
 • 11 maanden. De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en Pneu-prik worden allebei herhaald.
 • 14 maanden. De BMR-vaccinatie en MenACWY-prik. Deze beschermen je kindje tegen de bof, mazelen, rode hond en vier typen meningokokbacteriën.
 • 4 jaar. De DKTP-prik wordt herhaald. Als het nodig is, kan deze inenting een paar maanden uitgesteld worden.
 • 9 jaar. De BMR- en DTP-vaccinatie. Deze verlengen de bescherming van je kind tegen de bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. De vaccinaties worden één op één of in kleinere groepsbijeenkomsten gegeven, in plaats van in grote groepen.
 • 12-13 jaar bij meisjes. De HPV-prik. Deze vaccinatie beschermt je dochter tegen het HPV-virus. Dit is een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Je dochter ontvangt tussen juni en december een uitnodiging. Hierin staat waar en wanneer ze terecht kan voor de vaccinatie.
 • 14 jaar. De ziekte meningokokken W komt nog steeds voor in Nederland. Daarom is het belangrijk dat 14-jarigen de MenACWY-vaccinatie krijgen. Deze wordt nu één op één gegeven in plaats van in groepen.

Wanneer mag je niet naar het consultatiebureau komen?

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn aangescherpt. Daarom mag je in sommige situaties niet naar het consultatiebureau komen. In de volgende situaties wordt de vaccinatie van je kindje tijdelijk uitgesteld:

 • Je kind heeft contact gehad met een besmet persoon. Heeft je kind contact gehad met iemand die corona heeft? Dan mag hij niet naar het consultatiebureau komen. De inenting moet dan uitgesteld worden.
 • Je kindje heeft koorts. Dit geldt bij een lichaamstemperatuur vanaf 38°C. Wanneer je kindje alleen neusverkouden is, mag hij wel naar het consultatiebureau komen.
 • Jij of iemand uit het gezin heeft koorts of benauwdheid. Heeft iemand uit het gezin koorts of last van benauwdheid? Dan moet de afspraak verzet worden. Wanneer jij verkouden bent, mag je kind met iemand anders naar de afspraak komen.
 • Iemand uit jullie gezin is besmet met corona. In dat geval moet het hele gezin in thuisisolatie.

Twijfel je of je wel of niet mag komen? Bespreek dit dan telefonisch met het consultatiebureau.

Welke vaccinaties voor je kind gaan niet door?

Alle vaccinaties gaan weer door volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Is de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen nog veilig?

Ja, de kinkhoestvaccinatie is veilig en gaat nog gewoon door. Het is belangrijk om deze prik te halen. Zo is je kindje al vanaf zijn geboorte beschermd tegen kinkhoest.

Stel de vaccinatie uit wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten of als je koorts hebt.

Meer informatie over coronavirus en je kind