Kindjes spelen op de kinderopvang

Als je na je bevallingsverlof weer gaat werken, heb je waarschijnlijk opvang voor je kindje nodig. In Nederland is het kinderdagverblijf de meest gebruikte vorm van kinderopvang. Wat is een kinderdagverblijf precies, hoe werkt het en hoelang kan je kindje erheen?

Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf is een opvangvoorziening voor kinderen van nul tot vier jaar en bedoeld voor kinderen van wie de ouders werken of andere verplichtingen hebben. Hoeveel en op welke dagen een kind naar het kinderdagverblijf gaat, bepalen de ouders zelf.

Bij een kinderdagverblijf werken pedagogisch medewerkers die weten wat je kindje nodig heeft en die inspelen op zijn persoonlijke ontwikkeling. Dagelijks gaan er in Nederland zo’n 290.000 kinderen naar één van de 7.805 kinderdagverblijven (2017).

Visie en pedagogisch beleid

Ieder kinderdagverblijf heeft een bepaalde visie op de ontwikkeling van kinderen en welke opvoedmethode hier het beste bij past. Deze is meestal uitgewerkt in een pedagogisch beleid. Hierin is beschreven hoe de visie concreet wordt toegepast in de praktijk. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers met je kindje omgaan: hoe ze ervoor zorgen dat je kindje zich goed en veilig voelt, hoe ze de ontwikkeling stimuleren en hoe een dag op het kinderdagverblijf verloopt.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app

Voordat je kiest voor een kinderdagverblijf, is het belangrijk om eerst de visie en het daarbij behorende pedagogische beleid te bekijken. Het is zowel voor jou als je kleine prettig als deze aansluiten bij jouw ideeën over de opvoeding van je kindje. Een werkwijze die steeds populairder wordt, is die volgens de methode van Emmi Pikler.

Groepsindeling van een kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf zit je baby met meerdere kindjes in een groep. De samenstelling van een groep is horizontaal of verticaal. Beide hebben voor- en nadelen. Bekijk daarom wat jou het meeste aanspreekt en wat het beste bij jouw kindje past.

Horizontale groep

Bij een horizontale groepssamenstelling zit je baby alleen met leeftijdgenootjes in de groep. In babygroepen zitten maximaal 14 baby’s tussen de 0 en 2 jaar. De groep heeft dan drie pedagogisch medewerkers. In peutergroepen zitten maximaal 16 kindjes tussen de 2 en 4 jaar. Zo’n peutergroep heeft twee pedagogisch medewerkers.

Doordat je kindje met leeftijdgenootjes in de groep zit, maken ze ongeveer tegelijk dezelfde ontwikkelingen door. Hierdoor kunnen het dagritme, de activiteiten en de inrichting van de groep goed afgestemd worden op de leeftijd van je baby. Dit creëert een rustige, veilige plek.

Verticale groep

Bij een verticale groepssamenstelling zit je baby bij kindjes van 0 tot en met 4 jaar in een groep. Er zitten maximaal 16 kinderen in een verticale groep. Hoeveel pedagogisch medewerkers de groep heeft, hangt af van het aantal kinderen en de leeftijden van de kinderen. Er zitten hooguit 8 baby’s tot 1 jaar in een verticale groep.

Doordat je baby met oudere kindjes in de groep zit, kan hij veel van hen leren. Zodra je kindje wat ouder is, leert hij zelf om rekening te houden met kleinere kindjes. Dit is goed voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van een kinderdagverblijf. Zij zorgen de hele dag voor je baby en begeleiden hem bij dagelijkse activiteiten. Ze geven je kleine zijn flesje of hapje, verschonen zijn luier en drogen zijn traantjes bij verdriet. Ze creëren een veilige sfeer voor je baby en houden zijn ontwikkeling goed in de gaten.

Het is belangrijk dat jij een klik hebt met de pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf van je baby. Je laat je kleine dan met een gerust hart achter. Daarnaast heb je dagelijks veel contact met de verzorgers. Zij informeren jou over de ontwikkelingen van je baby, bespreken eventuele zorgen en bekijken samen met jou wat het beste is voor je kindje. Het is dan prettig als je goed met elkaar overweg kan.

Activiteiten bij een kinderdagverblijf

Het verschilt per kinderdagverblijf hoe een dagindeling eruitziet en welke activiteiten er worden aangeboden. Activiteiten die op veel kinderdagverblijven gedaan worden, zijn:

Wat kost een kinderdagverblijf?

De kosten voor een kinderdagverblijf verschillen per organisatie, locatie, gemeente en stad. In 2022 is het maximale tarief voor dagopvang €8,50 per uur. Gemiddeld gaan kinderen 80 uur per maand naar een kinderdagverblijf. Dit komt neer op €680 per maand, een behoorlijk bedrag. Gelukkig krijg je veel terug via de kinderopvangtoeslag, afhankelijk van je inkomen. Daarnaast krijg je vanuit de overheid nog andere tegemoetkomingen in de kosten van je baby.