kinderen bij kinderopvang

Als je zwangerschapsverlof ten einde loopt en jij en je partner allebei weer gaan werken, kan het vinden van geschikte kinderopvang een flinke klus blijken. Opa en oma kunnen niet altijd bijspringen! Niet elke vorm van kinderopvang zal even goed bij je passen. Om je keuze een beetje te vergemakkelijken hebben wij je opties op een rijtje gezet!

Voordelen kinderopvang

Een groot voordeel van kinderopvang ligt natuurlijk voor de hand: jullie kunnen allebei blijven werken en af en toe wat tijd voor jezelf of elkaar nemen. Maar niet alleen jij en je partner zijn gebaat bij kinderopvang. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van een kind, omdat kinderen tijdens de kinderopvang andere ervaringen opdoen dan thuis.

Kinderen ontwikkelen zich hier op sociaal, motorisch, creatief en cognitief gebied. Zo leren ze hier omgaan met andere kinderen, samen spelen, delen en ontdekken wat hun rol is binnen een groep. Dit is een goede voorbereiding op de basisschool.

Kinderdagverblijf

Je kindje kan naar het kinderdagverblijf (de crèche) wanneer het 6 weken tot 4 jaar oud is. De kinderen op het kinderdagverblijf worden opgevangen in een vaste groep. De kinderen worden vaak op leeftijd in een groep ingedeeld, maar het komt ook voor dat kinderen van verschillende leeftijden in een groep geplaatst worden.

De groepen worden begeleid door pedagogisch medewerkers met minimaal een MBO3 opleiding. Er staat 1 begeleider op 3 0-jarigen. In groepen van 0-2 jarigen mogen 3 pedagogisch mewerkers maximaal 14 kinderen opvangen. Voor 2 tot 4-jarigen geldt dat twee pedagogisch medewerkers zorg mogen dragen voor maximaal 16 peuters. Dit is volgens de kwaliteitseisen van de rijksoverheid.

Alle verzorgers van kinderopvang moeten handelen volgens de Wet Kinderopvang. Zij moeten een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen en kunnen overhandigen, zodat je kindje in goede, professionele handen is.

Je kindje kan bij de opvang terecht voor één enkel dagdeel, hele dagen of voor avond en weekendopvang. Ook zijn er kinderdagverblijven die werken met flexibele opvangtijden. Voor deze opvang betaal je rond de €8,- per uur. Je kan bijna altijd een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang aanvragen.

Peuterspeelzaal

Je kindje kan naar de peuterspeelzaal als het 2 tot 4 jaar oud is. De peuterspeelzaal dient als voorbereiding op de basisschool. Kinderen kunnen hier een ochtend of middag met leeftijdsgenootjes (leren) spelen. De peuterspeelzaal heeft vooral een educatief doel: kinderen leren met elkaar te spelen en daarnaast te spelen en ontdekken. Ook op de peuterspeelzaal werken pedagogisch medewerkers. Voor één dagdeel opvang per week op de peuterspeelzaal betaal je per maand rond de €50,-.

Verschil kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel verschil te zijn tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Wel kunnen kinderen al op jongere leeftijd al terecht bij het kinderdagverblijf dan op de peuterspeelzaal en blijven ze ook langer.

Sinds 2018 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor peuterspeelzaal en kinderdagverblijven. Sindsdien mag er geen verschil meer bestaan tussen de twee.

Gastouderopvang

Je kunt ook met je kindje terecht bij een gastouder. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen naar de gastouderopvang. De opvang kan bij jezelf thuis zijn, of in het huis van de gastouder. Deze vorm van kinderopvang is prettig als je je kind een huiselijke omgeving wilt bieden.

Gastouders dienen aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Op deze manier kan namelijk gecontroleerd worden of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. Ook de betaling gaat via het gastouderbureau. Hoeveel kinderen een gastouder op het eigen woonadres mag opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen:

  • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar
  • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar

Dit maximum is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Hoewel je dus gerust kunt zijn over de kwaliteit van de opvang is het goed om een gastouder te kiezen die bij je past. Voor gastouderopvang betaal je rond €6,- per kind per uur, exclusief eten en drinken.

Nanny

Misschien een wat minder bekende vorm van kinderopvang is de ‘nanny‘. In het Nederlands heet dit een ‘kinderjuffrouw’. Vroeger werden nanny’s ingehuurd voor zowel de opvang als de opvoeding van de kinderen en woonden in hetzelfde huis. Moderne nanny’s komen een aantal dagen aan huis en verzorgen opvang, opvoeding en soms een deel van de huishoudelijke taken. De meeste nanny’s zijn pedagogisch medewerkster en hebben kennis van EHBO.

In Nederland bestaan allerlei nanny bemiddelingsbureaus. Opvang door een nanny heeft als voordeel dat je kindje in een huiselijke omgeving wordt opgevangen door een vertrouwd gezicht. Doordat de nanny alleen de kinderen van het gezin heeft om voor te zorgen, is er meer persoonlijke aandacht voor je kind dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf.

Deze vorm van kinderopvang is duurder dan de andere vormen van kinderopvang: je betaalt de nanny rond €16,- per uur en meestal werkt ze 10 uur per dag, 3 dagen in de week. Je kunt hier kinderopvangtoeslag voor aanvragen.

Ruiloppas

Je kunt ook met een groep ouders afspreken om ieder om de beurt op de kinderen te passen. Deze vorm van oppas heeft twee grote voordelen: het kost niks en je kinderen blijven in een bekende omgeving met bekende en vertrouwde gezichten.

Bijdrage in de kinderopvang

Er zijn in totaal vier regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn:

Je kan bij de overheid een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze toeslag kan oplopen tot 96% bij het eerste kind en is nooit lager dan 33,3% van de kosten van de kinderopvang.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.