ouder met kind krijgt kinderbijslag

Het hebben van kinderen is voor velen één van de mooiste dingen in het leven. Natuurlijk is dit geluk niet in geld uit te drukken, maar kinderen opvoeden is niet goedkoop. Een kind kost gemiddeld 17% van het besteedbaar inkomen. Om deze kosten enigszins te drukken kunnen ouders in Nederland de kinderbijslag ontvangen.

Wat is de kinderbijslag, en heb je er recht op?

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor het opvoeden van je kindje. Deze bijdrage wordt betaald door de Nederlandse overheid.

De kinderbijslag is een volksverzekering, maar je hoeft hier geen premie voor te betalen. Als je in Nederland woont of werkt en je hebt één of meerdere kinderen onder de 16 jaar, dan heb je automatisch recht op kinderbijslag. Dit geldt ook voor eventuele stief- of pleegkinderen.

Als jouw kind 16 of 17 is, heeft hij recht op kinderbijslag als hij nog naar school gaat, werkeloos is, of zijn inkomsten uit een baantje een bepaald bedrag niet overschrijden. Gaat hij naar een hogere beroepsopleiding of universiteit, dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Hoewel de kinderbijslag bedoeld is als extra financiële ondersteuning bij de opvoeding, mag je dit bedrag naar eigen inzicht besteden. Je mag bijvoorbeeld het geld ook gebruiken om boodschappen mee te doen, of om rekeningen mee te betalen.

Het kan zijn dat je voor onbepaalde tijd in het buitenland gaat wonen. Na één jaar buiten Nederland te hebben gewoond vervalt dan je recht op kinderbijslag, tenzij je aangeeft dat je in Nederland genoteerd moet blijven worden. Besluit je te emigreren dan vervalt je recht op Kinderbijslag.

Hoogte kinderbijslag

De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor iedereen met kinderen. Je hebt er recht op als je werkt, maar ook als je een uitkering hebt. De bijslag wordt hoger naarmate je kind ouder wordt. Een verhoging vindt plaats als je kind 6 jaar wordt, en nog een keer als je kind 12 jaar wordt.

Deze toeslagen gelden vanaf januari 2019:

SVB.nl

Kinderbijslag aanvragen

De aanvraag van de Kinderbijslag verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na de aangifte van de geboorte van je kindje, krijg je binnen 2 tot 4 weken een brief van de SVB. Daarna kun met behulp van je DigiD de kinderbijslag aanvragen op de site van de SVB. Doe je dit liever niet online, dan kun je ook een papieren formulier opsturen.

Als je al kinderbijslag ontvangt voor je eerste kind, zul je voor volgende kinderen niets hoeven in te vullen. Het SVB zal het bedrag dat je aan kinderbijslag ontvangt dan automatisch aanpassen.

In sommige gevallen zul je wel zelf de geboorte van je kind moeten doorgeven aan de SVB. Dit kan nodig zijn als je kind niet in Nederland is geboren, of als je zelf in het buitenland woont. Ook als je niet binnen één maand na de geboorte van je kindje aangifte doet bij de gemeente, moet je zelf bij de SVB de geboorte aangeven om kinderbijslag te ontvangen.

Wanneer is de uitbetaling van de kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt vier keer per jaar uitgekeerd, aan het einde van elk kwartaal. Dat gebeurt dus in het begin van de maanden januari, april, juli en oktober. De banken keren allemaal op dezelfde dag de bijslag uit.

De betaaldagen in 2019 zijn:

  • 2 januari 2019: kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2018
  • 1 april 2019: kinderbijslag over het eerste kwartaal van 2019
  • 1 juli 2019: kinderbijslag over het tweede kwartaal van 2019
  • 1 oktober 2019: kinderbijslag over het derde kwartaal van 2019

Wanneer je voor de eerste keer bijslag ontvangt hangt af van de geboortedatum van je kindje. Als jouw kindje half februari geboren is, valt deze datum in het eerste kwartaal. Op de eerste dag van het eerste kwartaal was hij dus nog niet geboren. Daarom ontvang je geen kinderbijslag over het eerste kwartaal, maar pas voor het eerst over het tweede kwartaal. Dit zal dan begin juli zijn.

Heb je recht op meer kinderbijslag?

Onder sommige omstandigheden heb je recht op meer dan de standaard kinderbijslag. Als jouw thuiswonende kind een handicap heeft en tussen de 3 en 18 jaar oud is, dan heb je mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Als je kind wegens zijn handicap langere tijd niet thuis woont, kun je hier ook recht op hebben.

De dubbele kinderbijslag werd voorheen ook wel de TOG (Tegemoetkoming voor Ouders met Gehandicapte kinderen). Nu is het opgenomen in de kinderbijslag. Als je hiernaast ook geen (werkende) partner hebt, kun je sinds 2015 bovenop de dubbele kinderbijslag ook nog een extra bedrag van €1.460 ontvangen. Dit moet je wel zelf aanvragen.

Als jij en je partner uit elkaar gaan, heeft dit ook invloed op de kinderbijslag. De partner bij wie het kind woont, zal de bijslag ontvangen. Als jullie een co-ouderschap hebben, kan de bijslag ook verdeeld worden.

Meer informatie

Meer informatie over de kinderbijslag vind je op de site van de SVB en de Rijksoverheid. Bekijk hier op welke tegemoetkomingen je nog meer recht hebt.