Zwangere vrouw denk na over zorgverzekering in 2021

Als je zwanger bent, is het verstandig om goed naar je zorgverzekering te kijken. Tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamperiode maak je extra zorgkosten. Een deel hiervan wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor sommige kosten kan het slim zijn om je voor 2022 aanvullend te verzekeren.

De beste zorgverzekering als je zwanger bent

Er is niet een ‘beste’ zorgverzekering als je zwanger bent. Iedereen heeft namelijk een andere zorgbehoefte. Het is daarom verstandig zorgverzekeringen te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld via Independer.

Basisverzekering en zwanger in 2022

Je bent volgens de wet verplicht om een basispakket van je zorgverzekering te hebben. Veel kosten rondom je zwangerschap worden vergoed vanuit deze basisverzekering. Voor een aantal kosten moet je nog een eigen risico of eigen bijdrage betalen. Een aanvullende verzekering kan deze kosten vergoeden.

Hieronder zie je welke kosten je basisverzekering in 2022 vergoedt en waarvoor je je aanvullend kan verzekeren tijdens en na je zwangerschap.

Vergoeding basisverzekering 2022

 • Verloskundige hulp
 • Noodzakelijke, prenatale echo’s
 • Prenatale testen bij een medische indicatie
 • Huisartskosten
 • Fysiotherapie bij (zwangerschaps)incontinentie
 • Thuisbevalling
 • Ziekenhuisbevalling met medische noodzaak
 • Kraamzorg thuis

Vergoeding aanvullende verzekering 2022

Sommige zorgkosten worden altijd door je zorgverzekering betaald. Andere zorgkosten vallen onder je eigen risico of eigen bijdrage.

Wat is het eigen risico?

Een deel van de zorgkosten valt onder je eigen risico. Dit betekent dat je ieder jaar de eerste €385 (2022) van die kosten zelf betaalt. Wanneer het bedrag boven de €385 uitkomt, vergoedt je zorgverzekeraar deze kosten.

Je kan ervoor kiezen om je eigen risico te verhogen in ruil voor een korting op je premie. Omdat de kans groot is dat je rondom je zwangerschap meer zorg nodig hebt, is het verstandig om je eigen risico niet te verhogen.

Voorbeelden eigen risico rondom zwangerschap

 • Gynaecologische hulp (met uitzondering van verloskundige verrichtingen)
 • Bloedonderzoeken
 • NIPT, vruchtwaterpunctie en vlokkentest
 • Vervoer per ambulance naar het ziekenhuis
 • Medische nazorg na de bevalling
 • Geneesmiddelen

Wat is de eigen bijdrage

Voor sommige behandelingen moet je een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de ‘eigen bijdrage’. Dit moet bijvoorbeeld bij kraamzorg, een poliklinische bevalling zonder medische indicatie en prenatale testen zonder medische noodzaak. Voor je eigen bijdrage kan je je aanvullend verzekeren. Dan wordt de eigen bijdrage vanuit je aanvullende verzekering betaald.

Vergoeding basisverzekering 2022

De volgende zorgkosten rond je zwangerschap worden in 2022 door de basisverzekering vergoed.

Verloskundige hulp

De begeleiding van je verloskundige wordt door je basisverzekering vergoed. Verloskundige hulp bestaat bijvoorbeeld uit de afspraken bij je verloskundige of gynaecoloog tijdens je zwangerschap. Ook de kosten van hulp door je verloskundige of gynaecoloog tijdens de bevalling vallen hieronder.

Echo’s tijdens je zwangerschap

Alle prenatale echo’s worden vergoed door je basisverzekering als ze zijn aangevraagd door je verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Dit zijn bijvoorbeeld de termijnecho en de 20-wekenecho. Vanaf halverwege 2022 wordt de 13-wekenecho ook vergoed. Daarnaast worden de kosten voor een vitaliteitsecho gedekt als daar een medische indicatie voor is. Ook de voorlichtingsgesprekken van je verloskundige over prenatale screening worden vergoed.

Prenatale testen

Met een prenatale test kan het risico op een chromosoomafwijking worden bepaald. Als je hiervoor een medische indicatie hebt, worden de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. De combinatietest wordt niet meer aangeboden.

Zonder medische indicatie kan je de NIPT ook laten doen. Dit valt onder een subsidieregeling van de overheid. Deze vergoedt een deel van de kosten voor deze prenatale testen. Je betaalt in 2022 een eigen bijdrage van €175 voor de NIPT.

Vervolgonderzoek
Als uit de NIPT of combinatietest blijkt dat er een verhoogd risico is op een chromosoomafwijking, dan kan je een vervolgonderzoek laten doen. Dit kan een vlokkentest, vruchtwaterpunctie of Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) zijn. De basisverzekering vergoedt in 2022 deze kosten. Bij deze vervolgtesten betaal je nog wel het eigen risico. Een GUO is hierop een uitzondering. Voor dit onderzoek betaal je geen eigen risico.

Prenatale test Vergoed? Eigen risico? Eigen bijdrage?
NIPT bij medische indicatie Ja Ja Nee
NIPT zonder medische indicatie Deels (overheid) - €175
Vlokkentest Ja Ja Nee
Vruchtwaterpunctie Ja Ja Nee
GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) Ja Nee Nee
Overzicht vergoeding basisverzekering prenatale screening 2022

Huisartskosten

Als je zwanger bent, bezoek je de huisarts mogelijk wat vaker. Bijvoorbeeld omdat je last kan hebben van verschillende zwangerschapskwaaltjes of omdat je extra zorg nodig hebt. De behandelingen en de afspraken bij je huisarts worden vergoed door je basisverzekering.

Zwangerschapsincontinentie

Als je door de zwangerschap last hebt van urineverlies, worden de eerste negen behandelingen van bekkenfysiotherapie vergoed uit je basisverzekering. Het eigen risico betaal je nog wel.

Bevalling

De kosten voor een thuisbevalling en ziekenhuisbevalling met medische noodzaak worden helemaal vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Voor een bevalling zonder medische noodzaak in een geboortecentrum krijg je €230 per dag vergoed (2022). Ook betaal je een eigen bijdrage van €450,28. Voor een bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis betaal je ook een eigen bijdrage. Dit bedrag verschilt per ziekenhuis. Hiervan wordt in 2022 een bedrag van €230 vergoed. Je maximale eigen bijdrage is in dit geval €450,28.

Je basisverzekering vergoedt maximaal €230 per dag (2022) aan ziekenhuiskosten als je in het ziekenhuis bevalt zonder medische indicatie. De kosten die boven de €230 vallen, betaal je ook zelf.

Kraamzorg

Het aantal uur kraamzorg waar jij recht op hebt, wordt vergoed door de basisverzekering. In 2022 betaal je een eigen bijdrage van €4,70 per uur. Je kan deze eigen bijdrage (voor een deel) aanvullend verzekeren.

Beval je zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum en ontvang je daar kraamzorg? Dan betaal je €38 per dag voor deze kraamzorg: €19 voor jezelf en €19 voor je baby. Beval je van een meerling? Dan betaal je per kind €19 extra

Kraamzorg Vergoed? Eigen risico? Eigen bijdrage?
Kraampakket Nee - -
Kraamzorg thuis Ja* Nee €4,70 per uur
Kraamzorg in ziekenhuis bij medische indicatie Ja Nee Nee
Kraamzorg in ziekenhuis zonder medische noodzaak Ja Nee €38 p.d. + kosten boven €134 p.d.
Overzicht vergoeding basisverzekering kraamzorg 2022
*Max 80 uur / 10 dagen

POP-poli

Als je last hebt van psychische klachten tijdens je zwangerschap, kan je terecht bij de POP-poli. POP staat voor psychiatrie, obstetrie (verloskunde) en pediatrie (kindergeneeskunde). Een team van medisch specialisten werkt hier samen en kunnen jou zo goed begeleiden met jouw klachten tijdens je zwangerschap. De kosten van de POP-poli vallen binnen je basisverzekering. Je betaalt meestal wel je eigen risico.

Miskraam

Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar als je een miskraam krijgt, hoef je je over zorgkosten niet druk te maken. De zorg rondom een miskraam en het herstel worden helemaal vergoed door je basisverzekering.

Aanvullende verzekering en zwanger in 2022

Als je zwanger bent, is de kans groot dat je extra zorgkosten maakt. Je kan je daar aanvullend voor verzekeren. Niet iedere aanvullende zorgverzekering dekt dezelfde kosten. Het is handig om hier rekening mee te houden bij je keuze voor een aanvullende zorgverzekering. Je kan letten op de volgende dekkingen:

Kraamzorg

Voor kraamzorg geldt in 2022 een eigen bijdrage van €4,70 per uur. Je kan deze kosten voor een deel of helemaal laten dekken, afhankelijk van de soort aanvullende zorgverzekering.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

De eigen bedrage voor een bevalling zonder medische noodzaak in een geboortecentrum is in 2022 €450,28. De kosten voor een bevalling zonder medische noodzaak verschillen per ziekenhuis. Je krijgt hiervan €230 vergoed en betaalt maximaal een eigen bijdrage van €450,28 (2022). Informeer bij je zorgverzekeraar naar de prijsafspraken die zij met ziekenhuizen hebben gemaakt. Een aanvullende verzekering kan de kosten van deze eigen bijdrage helemaal of voor een deel vergoeden.

Kraampakket

Het kraampakket is nodig tijdens een thuisbevalling en bij de verzorging na de bevalling. Ook bij een ziekenhuisbevalling is het handig om een kraampakket in huis te hebben. Je weet namelijk nooit precies wanneer je kindje geboren wordt. Bij veel aanvullende zorgverzekeringen wordt het kraampakket vergoed en stuurt je zorgverzekeraar deze gratis op.

Combinatietest

De combinatietest wordt in 2022 niet meer aangeboden. Dit komt omdat te weinig vrouwen hiervoor kozen om de kwaliteit te waarborgen. Bij een medische indicatie wordt de NIPT wel helemaal vergoed.

Fysiotherapie

In de basisverzekering is fysiotherapie voor volwassenen alleen gedekt wanneer je last hebt van zwangerschapsincontinentie of incontinentie na de bevalling. Tijdens je zwangerschap kan je extra fysiotherapie nodig hebben, bijvoorbeeld bij bekkeninstabiliteit. Met een aanvullende verzekering kan je de kosten van fysiotherapie vergoed krijgen.

Zwangerschapscursussen

Verschillende aanvullende verzekeringen vergoeden de kosten voor een zwangerschapscursus helemaal of voor een deel. Denk aan zwangerschapsyoga, zwangerschapsgymnastiek en een doula. Als je van plan bent om een cursus te volgen, is het handig om hier rekening mee te houden bij je keuze voor een zorgverzekering.

Lactatiedeskundige zorg

Als je een borstvoedingscursus wil volgen, zitten hier kosten aan vast. Ook is het mogelijk dat je hulp nodig hebt van een lactatiekundige. Je kan deze kosten voor een deel of helemaal aanvullend verzekeren. Een paar aanvullende pakketten vergoeden ook (voor een deel) de huur of aankoop van een borstkolf.

TENS-apparaat

TENS is een vorm van pijnbestrijding tijdens de bevalling, die je zowel bij een thuisbevalling als bij een ziekenhuisbevalling kan gebruiken. Hiervoor heb je een TENS-apparaat nodig. Je kan de huur of aankoop hiervan voor een deel of helemaal aanvullend verzekeren.

Babymassage

Een babymassage kan ontspannend zijn voor je baby. Een paar zorgverzekeraars vergoeden een cursus babymassage.

Speciale aanvullende zorgverzekeringen voor zwangere vrouwen

Veel zorgverzekeraars bieden speciale aanvullende zorgverzekeringen aan die gericht zijn op zwangere vrouwen of jonge gezinnen. In deze pakketten zitten vaak veel van bovenstaande dekkingen. Blijf wel altijd kritisch. Het verschil in dekking en premie tussen de pakketten en verzekeraars kan groot zijn.

Budget-, natura- en restitutiepolis

Heb je een budget- of naturapolis? Bekijk dan goed met welke zorgverleners je zorgverzekeraar afspraken heeft. Als het ziekenhuis waar je wil bevallen geen afspraken met je zorgverzekeraar heeft, bestaat de kans dat niet alles wordt vergoed.

Heb je een restitutiepolis? Dan heb je een complete vrije zorgkeuze.

Wanneer overstappen van zorgverzekering

Als je van zorgverzekering wil veranderen omdat je zwanger bent, is het handig om dit in december te doen. De meeste zorgverzekeraars maken in oktober of november de premies en voorwaarden voor het volgende jaar bekend. Je hebt dan genoeg tijd om de verschillen te bestuderen en de verzekeraars goed te vergelijken. Je zorgverzekering loopt gelijk met het kalenderjaar. Hij gaat dus in op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2022. Daarom is het handig om voor 1 januari over te stappen.

Als je voor 1 januari een nieuwe zorgverzekering afsluit, zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude zorgverzekering op. Toch kan je nog tot 1 februari 2022 overstappen op een andere zorgverzekering. Je moet je huidige zorgverzekering dan wel voor januari 2022 opgezegd hebben.

Tips voor je zorgverzekering als je zwanger bent

De volgende tips kunnen je helpen bij je keuze voor een zorgverzekering.

 • Vergelijk zorgverzekeringen. Vergelijk verschillende zorgverzekeringen als je zwanger bent. Dit kan per jaar honderden euro’s schelen. Vergelijken kan bijvoorbeeld bij Independer.
 • Houd rekening met je eigen wensen. Houd bij het kiezen van een zorgverzekering rekening met je eigen wensen. Weet je bijvoorbeeld al dat je een zwangerschapscursus wil volgen of in het ziekenhuis wil bevallen zonder medische noodzaak? Dan is het verstandig om een aanvullende verzekering te kiezen die dit (deels) vergoedt.
 • Andere zorgverzekering dan partner. Je partner hoeft niet dezelfde zorgverzekering af te sluiten als jij. Zo kan je partner alleen een basisverzekering nemen, maar kan jij ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren. Op die manier zorg je ervoor dat jij zoveel mogelijk dekkingen rondom je zwangerschap hebt, zonder dat de premie van je partner ook hoger wordt.
 • Zorgverzekering baby. Je baby heeft na de geboorte ook een zorgverzekering nodig. Je moet hem na de geboorte binnen vier maanden aanmelden bij je zorgverzekeraar. Voor je kind hoef je geen premie te betalen. Lees meer over zorgverzekering en baby.

We’ve got an English version of this page as well: Health insurance Netherlands when pregnant