Sparen voor je kleinkind

Je kleinkind is nog een hummeltje, maar misschien droom je al stiekem over zijn toekomst; over zijn rijbewijs, studie, baan of eigen huis. En misschien wil je daar ook een steentje aan bijdragen. Hoe kan je sparen voor je kleinkind en waar moet je op letten?

Hoe sparen voor je kleinkind?

Je kan op verschillende manieren sparen voor je kleinkind. Je moet hierbij met veel dingen rekening houden. De ouders, de Belastingdienst en de leeftijd waarop het geld vrijkomt. De eerste stap is om goede afspraken te maken met de ouders. Zij moeten namelijk toestemming geven voor het openen van een spaarrekening voor je kleinkind.

Verder is het handig om van tevoren een spaarplan te maken. Bedenk hoeveel je in totaal wilt sparen. Bereken vervolgens hoeveel je moet overmaken naar de spaarrekening en hoe vaak. Wil je in één keer een bedrag ‘vastzetten’, automatisch maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken, of wil je af en toe een bedrag storten?

Schenkingsovereenkomst

De afspraken die je maakt rondom sparen voor je kleinkind, kan je schriftelijk vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Zo is voor iedereen duidelijk waar hij aan toe is. De volgende zaken kan je hierin opnemen:

  • De afspraken met de ouders van je kleinkind.
  • De rechten van de ouders ten opzichte van het geld. Mogen zij de rente zelf besteden of moet dit op de spaarrekening blijven staan?
  • Waar je kleinkind het spaargeld voor moet of mag gebruiken.
  • De leeftijd van je kleinkind waarop het bedrag vrijkomt.
  • Wie het geld beheert totdat het spaargeld vrijkomt.
  • Of je een herroepelijke schenking wil doen.

Je kan een schenkingsovereenkomst zelf opstellen of met behulp van een notaris. In sommige gevallen is het verplicht om de afspraken door een notaris te laten vastleggen.

Welke spaarrekening voor je kleinkind?

Je kan voor verschillende spaarrekeningen kiezen . Het grootste verschil daartussen is de naam waarop de rekening komt te staan: jouw naam of die van je kleinkind. Verder moet je bedenken of je zelf (enige) zeggenschap wil houden over het geld en over de eventuele belasting die betaald moet worden.
Je kan kiezen uit de volgende spaarrekeningen:

Kinderspaarrekening

Deze spaarrekening staat op naam van je kleinkind. Het gespaarde geld komt vrij op zijn 18e verjaardag, waarna hij het vrij kan besteden. Tot die tijd beheren de ouders van je kleinkind het spaargeld en betalen mogelijk vermogensbelasting.

Schenken onder bewind

Bij deze vorm van sparen staat de spaarrekening wel op naam staat van je kleinkind, maar mag jij als schenker een bewindvoerder aanwijzen. Dit mag jij zelf ook zijn. Je bepaalt dan hoe het geld besteed moet worden en wanneer het geld vrijkomt. De afspraken leg je vóór de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Bij deze spaarrekening betalen de ouders van je kleinkind mogelijk vermogensbelasting.

Sparen op eigen rekening

Wil je graag volledige zeggenschap houden over het geld? Dan heb je de mogelijkheid om te sparen op je eigen rekening. Je beheert zelf het geld en betaalt mogelijk vermogensbelasting. Bij deze vorm van sparen is het nadeel dat je in één keer veel geld overmaakt naar je kleinkind, waardoor hij schenkbelasting moet betalen.

Ben je bang dat je kleinkind het geld aan iets anders besteedt dan jij voor ogen hebt? Dan kan je altijd een herroepelijke schenking doen. Hiermee kan je de schenking op een later moment ongedaan maken. Dit moet je vooraf bij een notaris vastleggen.

Wie betaalt de belasting?

Als je kiest voor een spaarrekening op naam van je kleinkind, wordt het gespaarde geld bij het vermogen van zijn ouders gerekend (tot zijn 18e verjaardag). Dit betekent dat zij belasting betalen als hun vermogen samen met het gespaarde geld boven de heffingsvrije grens uitkomt. Daarnaast kunnen de ouders eventuele toeslagen mislopen door hun ‘hogere’ vermogen.

Als je op je eigen rekening spaart, wordt het geld bij jouw vermogen gerekend. Jij betaalt dan mogelijk vermogensbelasting als dit bedrag hoger is dan de heffingsvrije grens. In 2022 ligt het heffingsvrij vermogen voor alleenstaanden op €50.650. Voor fiscale partners is dit €101.300.

Wie krijgt de rente?

Tot de 18e verjaardag van je kleinkind hebben de ouders het ouderlijk vruchtgenot. Dit betekent dat zij de rente van het geschonken bedrag zelf mogen besteden. Wil je niet dat de ouders dit recht hebben? Dan kan je dit laten vastleggen in de schenkingsovereenkomst. De rente blijft dan van je kleinkind.

Hoeveel kan je belastingvrij schenken?

Sparen voor je kleinkind is hetzelfde als schenken aan je kleinkind. Dat is belangrijk om te onthouden. Je mag per jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Bij de jaarlijkse vrijstelling ligt dit bedrag op €2.274 (2022). Over alles wat je daarboven wil schenken, moet belasting betaald worden. Deze kosten zijn tot de 18e verjaardag van je kleinkind voor zijn ouders. Zij mogen de het geld van de schenking gebruiken om de schenkbelasting te betalen.

Wil je dus een grote spaarpot opbouwen voor je kleinkind? Dan kan het handig zijn om dat uit te smeren over 18 jaar op een spaarrekening op naam van je kleinkind. Houd je het geld toch liever in eigen beheer en wil je het in één keer overmaken? Dan moet je kleinkind schenkbelasting betalen als het bedrag hoger is dan €2.274.

Verhoogde vrijstelling

Je kleinkind kan één keer in zijn leven gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Hij hoeft dan geen belasting te betalen over een bedrag van maximaal €106.671 (2022), zo lang dit binnen 3 jaar besteed wordt aan zijn eigen woning of de verbouwing hiervan. Heb je dus op een eigen rekening voor je kleinkind gespaard en wil je hem in één keer een groot bedrag geven? Dan kan de verhoogde vrijstelling een optie zijn om alsnog belastingvrij te schenken.

Beleggen

Wil je meer kans op een hoger rendement op je geld? Dan is beleggen een optie. Met een lange looptijd, behaal je rendement op rendement en loop je minder risico. Met de huidige lage rentestand kan beleggen dus een aantrekkelijk alternatief op sparen zijn.

Bedenk wel dat er altijd risico’s zijn verbonden aan beleggen. Je bent er namelijk nooit zeker van dat je belegde geld ook winst oplevert. Het is zelfs mogelijk dat je (een deel van) het geld verliest. Laat je dus goed informeren over de gevolgen en risico’s van beleggen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kan je inleg verliezen.

Schenken of nalaten

Als je een groot bedrag hebt gespaard op je eigen rekening, kan het ook gunstig zijn om het geld na te laten in plaats van te schenken. Bij nalaten geldt namelijk een belastingvrijstelling van €21.559 (2022). Dit is een stuk hoger dan de jaarlijkse vrijstelling bij schenken.