Man en vrouw bekijken samen het geboorteplan

Een geboorteplan is een uitgeschreven plan waarin je jouw wensen voor de bevalling vastlegt. Zo'n geboorteplan is de beste manier om er voor te zorgen dat jouw bevalling volgens wens verloopt.

Geboorteplan voorbeeld

In dit artikel vind je een handleiding om je eigen geboorteplan te schrijven. Ter inspiratie hebben wij een voorbeeld gemaakt hoe een geboorteplan eruit kan zien. Mocht je in dit geboorteplan al jouw wensen kwijt kunnen, kan je deze natuurlijk ook gebruiken. Bekijk ons voorbeeld voor een geboorteplan.

Waarom zou je een geboorteplan schrijven?

Een geboorteplan opstellen is een goed idee. Er zijn een aantal redenen die het schrijven van zo’n plan belangrijk maken.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app

 • Ten eerste is het goed om je eigen wensen helder te hebben. Door het schrijven van een geboorteplan ga je zelf nadenken over de bevalling. Het is prettig om goed geïnformeerd en met een doel de bevalling in te gaan. Dan behoud je voor je gevoel controle over je eigen bevalling. Wel zo prettig als je weet wat je te wachten staat, en wat je daarvan vindt! Zeker als je bijvoorbeeld door de pijnstilling minder goed in staat bent om zelf keuzes te maken, kan je houvast hebben aan het geboorteplan.
 • Het opstellen van een geboorteplan helpt je ook je eigen angsten te formuleren, zodat je deze kan bespreken met de verloskundige. Je informeert jezelf over de gevaren en hoe waarschijnlijk het is dat deze gevaren zich voordoen. Je verloskundige kan je geruststellen en helpen om de voor jou meest prettige bevalling te ontwerpen.
 • Een geboorteplan is dé houvast voor zorgverleners bij onvoorziene omstandigheden. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jouw vaste zorgverlener niet aanwezig kan zijn bij de bevalling. In dat geval geeft het geboorteplan duidelijkheid aan de vervangende zorgverleners. Ook als er onverwachte problemen tijdens de bevalling voorkomen, kan je aangeven altijd betrokken te willen zijn bij de beslissingen. Ook als dit niet het geval is! Het kan zijn dat jij meer vertrouwt op de deskundigheid van het medisch personeel, en daarom de haastige beslissingen aan hun over laat. Dit kan je allemaal opnemen.
 • Tot slot schept het geboorteplan helderheid tussen jou en andere betrokkenen. Allereerst natuurlijk tussen jou en je partner. Jullie kunnen samen bespreken wat jullie verwachtingen zijn van de bevalling en van elkaar. Ook al ben jij de zwangere, het is wel zo prettig als je partner meewerkt tijdens de bevalling! Daarnaast kan je ook je wensen en verwachtingen duidelijk maken aan andere betrokkenen die je eventueel bij de bevalling wil hebben.

Een geboorteplan schrijven: drie fasen

 1. Vooraf alle wensen en angsten op papier zetten. Ga eens een avondje (of twee) rustig zitten. Je kan gaan brainstormen over alles dat je tegen kan komen tijdens de bevalling. Informeer je daar goed over. Lees websites, zoek boeken, doe een relevante zwangerschapscursus, en schrijf op wat er in je opkomt.
 2. Bespreek alles met de verloskundige. Het is handig om vooraf te weten of je wensen haalbaar zijn, en hoe je bevalling het beste ingericht kan worden om daar toch zo veel mogelijk aan te voldoen.
 3. Schrijf je uiteindelijke geboorteplan. Nu je hebt kunnen bepalen wat haalbaar is en wat voor jou de belangrijkste punten zijn, kun je je geboorteplan netjes opstellen. Het liefst beperk je je tot een enkele A4: de zorgverleners kunnen dan in één oogopslag zien wat de bedoeling is. Mocht je echt meer in het geboorteplan kwijt willen, beperk je dan tot twee A4’tjes, en zet het belangrijkste bovenaan. Besef je wel dat niks in het geboorteplan voor 100% vast staat. Je kan altijd van gedachten veranderen.

Tip: schrijf je uiteindelijke geboorteplan tijdens week 32 van je zwangerschap.

Inhoud geboorteplan voorbeeld

Dit zijn dingen die in het geboorteplan kunnen staan. Je neemt de punten op die voor jou het meest belangrijk zijn. Dit is slechts een voorbeeld van wat je allemaal kunt opnemen, bedoeld om jou alvast een idee te geven van waar je aan kunt denken.

Communicatie

 • Wanneer is afwijking van het geboorteplan oké?
 • Wil je dat medisch personeel je informeert over handelingen rond de bevalling?
 • Wil je betrokken worden bij beslissingen over jou, je kind of je begeleiders? Zo ja, welke beslissingen?
 • Mocht je niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen, wie mag ze dan voor je nemen?

Omgeving en begeleiders

 • Waar wil je het liefst bevallen?
 • Wie mag er bij de bevalling zijn?
 • Wat zijn je wensen over de ruimte waar je bevalt?
 • Wil je de in- en uitloop van medisch personeel beperken?
 • Mogen er foto’s of video’s gemaakt worden? Zo ja, wie doet dit?

Bevalling

 • Welke houdingen wil je gebruiken bij het opvangen van weeën en tijdens het persen? Wil je hier op het moment zelf advies over?
 • Wil je pijnbestrijding? Zo ja, wat voor?
 • Wat zijn je wensen rond (specifieke) ingrepen? (Denk hier bijvoorbeeld aan hartslagbewaking, infuus, knippen, keizersnede, etc.)
 • Bij een eventuele keizersnede: wie is aanwezig? Wil je bij bewustzijn zijn? Indien een narcose nodig of gewenst is, wat zijn dan je wensen?

Na de bevalling

 • Wil je de baby zelf opvangen?
 • Wil je de baby meteen op de borst?
 • Wat zijn je wensen rond het eerste lichamelijke onderzoek van je kind?
 • Wanneer wordt de navelstreng doorgeknipt en door wie?
 • Wil je borstvoeding of kunstvoeding geven? Wat als borstvoeding niet meteen lukt?
 • Wat moet er met de placenta gebeuren?
 • Wat zijn je wensen als je baby moet worden opgenomen?
 • Wat als je om gezondheidsredenen niet in staat bent zelf je kind vast te houden?