Vader geniet van zijn geboorteverlof met baby op schoot

Vanaf vandaag (1 juli 2020) kan je als partner van een zwangere vrouw vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. 96% van de partners is hier enthousiast over. Toch hebben veel aanstaande vaders en co-moeders het verlof nog niet aangevraagd. Tijdens het verlof krijg je namelijk maar 70% van je salaris uitbetaald. Veel jonge gezinnen kunnen deze inkomsten niet missen.

Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby onder 1.000 partners van zwangere vrouwen. Maar liefst 96% van de respondenten wil gebruik maken van de nieuwe WIEG-regeling. Toch heeft nog maar 18% dit aangevraagd. De meesten geven aan dat ze het lastig vinden om het verlof met hun werkgever te bespreken. Ook het verlies in inkomen houdt hen tegen.

Reactie werkgever positief

Door de mogelijke reactie van de werkgever twijfelen veel partners om het extra geboorteverlof aan te vragen. Opvallend genoeg geeft 93% van de partners die het verlof al hebben aangevraagd aan dat hun werkgever neutraal of zelfs positief reageerde. Deze zorg lijkt dus in de meeste gevallen onterecht.

Werkgevers kunnen nog wel winst behalen in het voorlichten van hun werknemers. Veel werkgevers scoren slecht op dit vlak, vooral bij beroepen met lagere inkomens. Van de respondenten met een bovenmodaal salaris kreeg 11% voorlichting van de werkgever. In de salarisschaal tot €25.000 was dit maar 3%.

Ben je werkgever? Lees meer over het veranderende verlof in dit dossier >>

Extra verlof populair

Partners van zwangere vrouwen zijn enthousiast over de mogelijkheid om meer verlof op te nemen. Ze vinden het vooral belangrijk dat zij hun partner kunnen ondersteunen (76,9%). Ook is extra tijd om aan hun nieuwe rol als ouder te wennen (53,1%) en om als gezin samen te zijn (24,6%) een belangrijke reden. Daarnaast willen partners graag een gelijke verdeling in de zorgtaken (30,8%).

Wel maken veel partners zich zorgen over het inkomstenverlies. Tijdens het verlof vergoedt het UWV 70% van het (maximum) dagloon. Van de kleine groep die geen gebruik wil maken van het verlof geeft 60% aan dat het mislopen van loon een belangrijke reden is om door te blijven werken.

Dat de nieuwe regeling positief is, onderschrijft ook Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Ilze Smit, projectleider ‘betrokken vaderschap’, zegt hierover: “Dit verlof is goed voor iedereen. Vijf weken geboorteverlof is een goede stap naar gelijkwaardig ouderschap. Wij adviseren dat partners het verlof opnemen na het zwangerschapsverlof van de moeder, om dan de baby alleen te verzorgen. Door deze solozorg krijgen beide ouders de kans om vertrouwd te raken met de baby.”

Plan je verlof met de verlofplanner

Ruim de helft van de respondenten wil het verlof gespreid opnemen. Zo kunnen eventuele bezwaren als werkdruk en inkomensverlies beter opgevangen worden. Om dit zo optimaal mogelijk te plannen, kan je gebruikmaken van de Verlofplanner. Hierin is het mogelijk om het zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof nauwkeurig in te delen. Dit kan veel onzekerheid en twijfel wegnemen.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app