Vader is op computer bezig met verlof regelen terwijl hij baby in zijn armen houdt

Als je vrouw zwanger is, gaat ze in het laatste trimester met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heb jij ook recht op verlof: het geboorteverlof. Wat houdt het geboorteverlof voor vaders en partners in en hoe kan je dit verlof regelen met je werkgever?

Geboorteverlof voor vaders en partners: wat houdt het in?

Als je vrouw bevallen is, heb je als vader of partner recht op geboorteverlof. Dit wordt ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Het geboorteverlof voor partners bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Geboorteverlof in de kraamtijd. Je krijgt in de kraamtijd eenmaal het aantal dagen dat je werkt per week vrij. Werk je fulltime, dan krijg je dus 5 dagen verlof. Deze mag je opnemen in de eerste 4 weken na de geboorte van je kind. Bij een thuisbevalling gaan deze 4 weken in op de dag van de bevalling. Bij een ziekenhuisbevalling tel je vanaf het moment dat je baby thuiskomt.
  • Aanvullend geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor vaders en partners, die in loondienst werken, uitgebreid. Je krijgt, tegen 70% van het salaris, 5 extra weken aanvullend geboorteverlof die je zelf mag indelen. De voorwaarde is dat je deze opneemt in de eerste zes maanden na de geboorte.

Hoe vraag je het geboorteverlof aan?

Zowel de week geboorteverlof als het aanvullend geboorteverlof vraag je aan via je werkgever. Dit kan je schriftelijk of mondeling doen, direct bij je werkgever.

Werkweek geboorteverlof

Je kan het beste zo snel mogelijk na de geboorte van je kind doorgeven wanneer je dit wilt opnemen. Je werkgever mag dit niet weigeren en kan geen voorwaarden stellen aan dit verlof. Je moet eerst dit verlof aangevraagd en opgenomen hebben voordat je recht hebt op het aanvullend geboorteverlof van 5 weken.

Aanvullend geboorteverlof

Wanneer je het aanvullend geboorteverlof op wil nemen, hoor je dit minstens 4 weken voor de eerste verlofdag te melden bij je werkgever. Deze dient vervolgens een aanvraag in bij het UWV voor een uitkering tijdens deze verlofperiode. Ook dit verlof mag de werkgever niet weigeren. Wel kan hij of zij zwaarwegende bezwaren aanvoeren en je verzoeken om het verlof in andere weken binnen de zes maanden op te nemen.

Het is goed om te weten dat je het verlof in hele weken moet aanvragen. Als je werkgever akkoord gaat, kan je het aanvullend verlof verdelen over een periode van meer dan 5 aaneengesloten weken. Bijvoorbeeld twee weken aansluitend op de eerste week geboorteverlof en drie weken als je vrouw weer gaat werken.

Wanneer geboorteverlof opnemen?

Het geboorteverlof neem je op in de eerste 4 weken na de bevalling. Een logische keuze voor veel vaders is om dit te doen aansluitend op de dag van de bevalling. Het is echter ook mogelijk deze dagen verspreid te verdelen over de eerste 4 weken.

Je kan de overige 5 weken laten doorlopen op de eerste week, maar het is ook mogelijk om dit later op te nemen. Je kan de weken bijvoorbeeld inzetten wanneer je vrouw weer aan het werk gaat. Het alleen verzorgen van je kind na het verlof van de moeder heet solozorg. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat solozorg een positief effect heeft op de algehele gezinssituatie.

Voor je partner is het prettig dat ze jullie kind in jouw vertrouwde armen achter kan laten. Zo wordt de overgang naar een kinderdagverblijf voor haar minder zwaar en kan ze zich makkelijker concentreren op de terugkeer naar de werkvloer.

Doorbetaling van het loon

De week geboorteverlof in de eerste 4 weken na de bevalling wordt volledig doorbetaald. Dit komt op rekening van je werkgever. In de 5 weken aanvullend geboorteverlof krijg je 70% van je loon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Dit wordt aan jou uitbetaald door je werkgever, die hiervoor de uitkering van het UWV ontvangt.

Je werkgever kan de uitbetaling van het loon aanvullen tot 100%. Sommige bedrijven hebben een dergelijke regeling opgenomen in hun CAO. Informeer bij je werkgever of dit het geval is.

Tips bij aanvragen geboorteverlof

Je wilt het liefste dat je geboorteverlof goed geregeld is en dat je er niet meer over na hoeft te denken terwijl je met verlof bent. Met de volgende tips voorkom je onduidelijkheid en kan je je volledig op je baby richten wanneer het zover is.

  • Licht je werkgever op tijd in. Laat je werkgever minimaal twee maanden voor de uitgerekende datum weten dat je een kind verwacht. Zo is je baas op de hoogte en kan hij rekening houden met je toekomstige afwezigheid.
  • Bespreek je wensen. Overleg met je werkgever wat je voorkeur heeft en bekijk samen de mogelijkheden. In principe kan je werkgever geen voorwaarden stellen aan het opnemen van het verlof, maar je kan wel samen kijken wat de meest praktische invulling is.
  • Maak afspraken. Zorg dat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn. Het kan nuttig zijn ze schriftelijk vast te leggen in een gespreksverslag, als je werkgever dit niet zelf doet.
  • Regel de erkenning. Ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap? Zorg dan dat de erkenning van je kind rond is. Je wordt door de wet namelijk alleen als ‘partner’ gezien als je je kind erkend hebt. Alleen dan heb je recht op het geboorteverlof.

TIP: Verwachten jullie binnenkort je kindje? Dan kan het slim zijn om alvast na te denken over de indeling van het geboorteverlof. Je kan hier onze handige verlofplanner voor gebruiken.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app