Zwangere vrouw krijgt 20-wekenecho

Tijdens de 20-wekenecho kunnen eventuele afwijkingen bij je baby worden opgespoord. Bekende afwijkingen waar naar wordt gekeken zijn of je kind een open ruggetje of open schedel heeft. De 20-wekenecho wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd.

Voorafgaand aan de 20-wekenecho heb je hierover een uitgebreid gesprek met de verloskundige of gynaecoloog. Iedere zwangere vrouw krijgt een 20-wekenecho aangeboden, maar de echo is niet verplicht. De echo wordt bij voorkeur uitgevoerd als je ongeveer – hoe verrassend – 20 weken zwanger bent. De 20-wekenecho wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de meeste andere echo’s. De echo duurt doorgaans een half uur.

Waar wordt naar gekeken tijdens de 20-wekenecho?

Tijdens de 20-wekenecho wordt onder andere gekeken naar het hart, de hersenen, nieren, maag, buikwand, ruggetje, blaas, armen, benen, botten en schedel van je baby. Afwijkingen die kunnen worden gezien zijn bijvoorbeeld een hartafwijking, open rug, open schedel en waterhoofd. Wil je precies weten waar naar wordt gekeken tijdens de echo, vraag dit dan aan je verloskundige of echoscopist. Doorgaans vertellen ze dit overigens al uit zichzelf.

Niet alle afwijkingen zijn tijdens de 20-wekenecho op te sporen. Zo zijn er afwijkingen die pas later zichtbaar worden of die in het geheel niet door middel van een echo kunnen worden vastgesteld, zoals geestelijke stoornissen. Ook het Downsyndroom kan niet worden opgespoord tijdens de 20-wekenecho. Met behulp van de combinatietest kan wel de kans hierop worden ingeschat.

20-wekenecho bij een verhoogd risico

Het kan zijn dat er voor jouw baby een verhoogd risico bestaat op een bepaalde afwijking. Dit kan het geval zijn omdat een aandoening veel voorkomt in je familie of omdat je medicijnen hebt gebruikt die een afwijking kunnen veroorzaken. In dat geval zal de verloskundige je verwijzen naar het ziekenhuis voor een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). Een GUO is een uitgebreider onderzoek dan een normale 20-wekenecho en er wordt extra goed gekeken naar de afwijking waarop je baby een verhoogd risico heeft.

Hoe betrouwbaar is de 20-wekenecho?

Een 20-wekenecho is niet 100% betrouwbaar. Er is dus een kans dat een lichamelijke afwijking aanwezig is, maar dat deze niet wordt ontdekt. Hoe groot deze kans is, is afhankelijk van het type en de omvang van de afwijking. Hoe kleiner de afwijking, hoe kleiner de kans dat de echoscopist deze ziet. Daarnaast kan het zo zijn dat de houding van je baby in de baarmoeder verhindert dat een mogelijke afwijking wordt gezien. In dat geval zal de echoscopist op een later tijdstip nogmaals proberen het betreffende orgaan of lichaamsdeel te bekijken.

Uitslag 20-wekenecho en het vervolgonderzoek

Doorgaans wordt de uitslag van de 20-wekenecho direct na de echo gegeven. Heeft de echoscopist een vermoeden van een afwijking of een afwijking ontdekt, dan kom je in aanmerking voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek zal eerst met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog worden besproken. De kosten van een vervolgonderzoek worden vergoed door je zorgverzekering.

Geslachtsbepaling

De 20-wekenecho is bedoeld om de gezondheid van je baby te onderzoeken en niet om het geslacht te bepalen. Dit neemt niet weg dat de echoscopist vaak wel zal vragen of je het geslacht wilt weten. De echoscopist is dit echter niet verplicht. Het is ook mogelijk dat je baby zo ligt dat het geslacht moeilijk te zien is. Als het tijdens de 20-wekenecho niet lukt om het geslacht te laten bepalen, dan kun je ervoor kiezen om een pret-echo te laten maken.

Waarom zou je kiezen voor een 20-wekenecho?

De 20-wekenecho is niet verplicht, je hebt dus de keuze om af te zien van deze echo. De meeste toekomstige ouders kiezen voor de 20-wekenecho, maar er zijn ook argumenten te bedenken om dit niet te doen. Het is dan ook verstandig om goed na te denken over deze keuze. Onder andere de volgende argumenten kunnen hierbij een rol spelen:

  • Als er tijdens de echo geen afwijkingen worden gezien, kan dat zeer geruststellend werken. In dat geval wordt deze echo vaak als leuk ervaren. Je ziet je baby weer en krijgt doorgaans ook een echofoto mee.
  • Bij een aantal afwijkingen is het voor je kind beter als deze voor de bevalling bekend zijn. In dat geval kan de zorg voor tijdens en na de geboorte worden voorbereid. In uitzonderlijke gevallen kan je kind zelfs al in de baarmoeder worden behandeld.
  • De 20-wekenecho is niet 100% betrouwbaar. Een gunstige uitslag is dus helaas geen garantie voor een gezond kind.
  • Indien de echoscopist vermoedt dat er sprake is van een afwijking, maar dit niet zeker weet, is een vervolgonderzoek nodig. Dit zorgt vaak voor veel onrust.
  • Het is mogelijk dat er een afwijking wordt gezien tijdens de echo, maar dat na de geboorte blijkt dat deze afwijking er niet is. De echo heeft dan voor veel onnodige onrust gezorgd.
  • Bij ernstige afwijkingen die (naar jouw mening) niet met het leven zijn te verenigen, bestaat nog de mogelijkheid om de zwangerschap af te breken. Abortus is wettelijk toegestaan tot 24 weken zwangerschap.
  • Mocht je tijdens de zwangerschap niet willen weten of je kindje iets mankeert, dan lijkt het niet logisch om te kiezen voor een 20-wekenecho.

Wordt de 20-wekenecho vergoed door je zorgverzekering?

De 20-wekenecho zit in het basispakket van je zorgverzekering en wordt dus vergoed. Dit geldt ook voor het gesprek dat je hierover vooraf voert met je verloskundige of andere specialist. Net als voor de termijnecho hoeft ook voor deze echo geen eigen risico te worden betaald.

Let op: dit is de tijd van het jaar dat je kan overstappen van zorgverzekering. Tijdens je zwangerschap heb je andere zorgkosten. Daarom is het verstandig om nu goed naar je zorgverzekering te kijken. Lees hier alles over in het artikel zorgverzekering en je zwangerschap. Je kan zorgverzekeringen onder andere vergelijken bij Independer.