Derek

Derek is afgeleid van Diederik

Geboortekaartjes
  • Geboortekaartjes met de naam Derek
  • Geboortekaartjes met de naam Derek
  • Geboortekaartjes met de naam Derek
  • Geboortekaartjes met de naam Derek
Bestel nu een GRATIS proefdruk! Bekijk geboortekaartjes

Wat vind jij van Derek?

Deze kenmerken vinden jullie passen bij Derek

16%
64%
16%
10%
6%
32%

Welke kenmerken vind je bij Derek passen? (meerdere opties mogelijk)

Herkomst en betekenis Derek

Derek is afgeleid van Diederik. Diederik is een Germaanse naam die is opgebouwd uit de stammen ‘diet’ en ‘rijk’. Het eerste deel betekent ‘volk’, het tweede ‘machtig’, waarmee de naam als geheel ‘machtige onder het volk’ betekent.

De verkorting Dirk kwam in de middeleeuwen al heel veel voor, ook bij de adel.

Aantallen en varianten Derek

In onderstaande grafiek staat per jaar het aantal keer dat Derek als babynaam is gegeven.

Aantal keer dat de naam Derek per jaar gegeven is

Derek is afgeleid van Diederik. Met ruim 78.000 mannen die deze naam dragen is Dirk in Nederland de populairste naam met een d. Sinds 1950 neemt het gebruik van deze naam echter gestaag af. Datzelfde geldt voor de vrouwelijke variant Dirkje, die zo’n 20.000 keer voorkomt en Derk, een naam die door 14.000 mannen gedragen wordt. Deze namen komen al sinds lang in Nederland voor.

Dat geldt niet voor Dick, een naam die rond 1920 naar Nederland is gekomen. In de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog was deze naam tamelijk populair, daarna nam ook hier de populariteit af. In totaal dragen meer dan 7.500 mannen de naam Dick. Overigens stamt deze naam in het Engels af van Richard, een naam die zoiets als ‘machtig en sterk’ betekent.

De oorspronkelijke naam Diederik komt nog iets minder vaak voor, ruim 5.500 keer. Het wordt ook wel geschreven met ck, dus Diederick, deze variant komt zo’n 1.100 keer voor. Beide namen zijn na 1960 juist in populariteit gestegen.

De naam kent nog andere varianten, zoals de tegenwoordig zelden nog gebruikte Derkje en Durk, Diederika, Durkje en Derkina. De Engelse variant Derek – die oorspronkelijk ontleend is aan de Nederlandse vorm – wordt de laatste jaren veel gebruikt. Ook de combinatienaam Dirk-Jan komt tegenwoordig vrij vaak voor.

Wetenswaardigheden Derek

Derek is afgeleid van Diederik. In de zestiende eeuw leefde Dirck Volkertsz. Coornhert, een kunstenaar en geleerde. Hij is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het strafrecht.

Hij was de eerste die zich afvroeg wat de oorzaken waren van de criminaliteit in zijn dagen en bepleitte een zinvolle manier van straffen. Ook wilde hij dat gevangenen voorbereid werden op hun terugkeer in de maatschappij.

Hij heeft eraan bijgedragen dat gevangen werk opgedragen kregen en dat de wrede manier van lijfstraffen geven veranderde.

Namen die lijken op Derek

Durk, Durkje, Derk, Derrik, Dick, Diederika, Derkina, Derkje, Diederick, Dirkje, Dirk, Dirk-Jan

Bekijk ook deze namen

Mick, Siem, Boaz, Sepp, Teun, Mats, Senn, Joep, Gijs, Hugo