vader met pasgeboren baby tijdens vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof, of partnerverlof, stelt jou in staat om tijd door te brengen met jullie kindje vlak na de geboorte. Het vaderschapsverlof in Nederland is uitgebreid. Het bestaat nu uit één keer het aantal werkuren per week betaald verlof (het geboorteverlof) en 5 weken aanvullend geboorteverlof tegen 70 procent van je loon.

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof is bedoeld om je de kans te geven bij je partner en je kindje te zijn de eerste dagen na de geboorte. Dit is positief voor de hechting tussen jou en je baby, en daarnaast prettig voor je net bevallen vrouw. Vaderschapsverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of geboorteverlof genoemd.

Na de geboorte van jullie kindje, moet je zo snel mogelijk bij je werkgever aangeven wanneer je het kraamverlof op wilt nemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Je werkgever mag deze aanvraag niet weigeren.

Vaderschapsverlof uitgebreid

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels omtrent het vaderschapsverlof veranderd. Dankzij de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof krijg je als kersverse papa of mama nu langer betaald verlof! Ook de naam is veranderd, nu wordt het partner- of vaderschapsverlof aangeduid met de term geboorteverlof voor partners.

Partners krijgen één keer het aantal werkuren per week volledig betaald verlof. Werk je normaal gesproken 4 dagen 8 uur per week, dan krijg je dus 4 keer 8 uur (32 uur) vrij. Deze uren mag je naar eigen keuze indelen, maar moeten wel opgenomen worden in de eerste 4 weken na de geboorte van jullie kindje.

Vaderschapsverlof 2020

Sinds 1 juli 2020 is het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid naar 6 weken in totaal. Naast de volledige werkweek die je in de eerste vier weken op kan nemen, krijg je 5 extra werkweken vrij: het aanvullend geboorteverlof. Ook deze mag je naar eigen inzicht indelen, maar wel in overleg met je werkgever. Je dient ze op te nemen in de eerste 6 maanden na de bevalling.

De aanvullende weken mag je aaneengesloten opnemen, maar je mag ze ook over verschillende maanden verspreiden. Tijdens deze aanvullende weken krijg je 70% van je loon uitbetaald. Deze regeling geldt alleen als je in loondienst werkt, als zzp’er kom je hier niet voor in aanmerking.

Vaderschapsverlof in de EU

Het aantal dagen dat je als partner recht hebt op kraamverlof (vaderschapsverlof) loopt binnen de EU nogal uiteen. Zo krijg je in Finland maar liefst 54 dagen betaald vaderschapsverlof en is dit in Italië maar één dag. In een aantal landen binnen Europa is vaderschapsverlof niet eens vastgelegd in de wet.

Vaderschapsverlof wereldwijd

Niet alleen binnen de EU, maar over de hele wereld is vaderschapsverlof (kraamverlof) anders geregeld. Uit onderzoek van ILO (pdf, 15.5 MB) naar vaderschapsregelingen in 167 landen blijkt dat maar liefst 88 landen vaderschapsverlof niet hebben opgenomen in de wet. Van de landen die niet in het onderzoek zijn opgenomen, zijn de gegevens niet beschikbaar.

Wij zetten de meest opvallende landen op een rijtje, van landen met de meest voordelige, naar landen met de minst voordelige vaderschapsverlofregeling. Hierbij is het ouderschapsverlof buiten beschouwing gelaten.

Slovenië is dus koploper als het gaat om vaderschapsverlof (kraamverlof). Daar heb je 3 maanden betaald verlof. In IJsland krijg je ook 3 maanden verlof, maar wordt niet je volledige salaris uitbetaald.

Vaderschapsverlof

Wanneer recht op partnerverlof?

Je kan partnerverlof aanvragen wanneer je de partner bent van de moeder van het kind. Volgens de wet ben je partner van de moeder als je:

  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • haar echtgenoot bent;
  • haar kind erkent.

Partnerverlof aanvragen en opnemen

Het is handig om zo snel mogelijk na de geboorte door te geven aan je werkgever wanneer je het geboorteverlof wil opnemen. Je moet het in ieder geval opnemen binnen 4 weken nadat je baby is geboren bij een thuisbevalling of thuis is gekomen na een ziekenhuisbevalling.

Je voorkeur voor het aanvullend geboorteverlof hoor je minstens 4 weken voor de eerste verlofdag op te geven bij je werkgever. Beide vormen van verlof mag je werkgever niet weigeren. Hij of zij kan wel zwaarwegende bezwaren aanvoeren en je vragen om het verlof anders in te delen binnen de 6 maanden.

Calamiteitenverlof voor de bevalling

Wanneer je vrij neemt omdat je partner moet bevallen, kan je calamiteitenverlof opnemen. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag je werkgever niet weigeren. Wel mag je werkgever je achteraf vragen om te bewijzen dat het verlof nodig was. Je salaris loopt tijdens dit verlof gewoon door.

In je CAO of in de regeling van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof. Als dit het geval is, gelden de afspraken die daar vermeld staan.

Lees meer over kraamverlof, partnerverlof en calimiteitenverlof op de website van de Rijksoverheid.