Ouders en baby genieten op een steiger van verlof rondom zwangerschap en ouderschap

Vanaf het moment dat je een kindje verwacht, komen er een hoop nieuwe termen op je af. Ook als het gaat om verlof. Het kan best lastig zijn om al die verlofvarianten uit elkaar te houden. Hieronder een overzicht: van zwangerschapsverlof tot ouderschapsverlof.

Zwangerschapsverlof

Een zwangere vrouw heeft recht op minimaal 16 weken volledig betaald zwangerschapsverlof. Dit verlof is eigenlijk opgedeeld in het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof kan je opnemen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum.

Vanaf 4 weken voor de uitgerekende datum ben je verplicht om dit verlof op te nemen. Het bevallingsverlof is het verlof waar je recht op hebt na de bevalling. Dit duurt over het algemeen 10 tot 12 weken, afhankelijk van de lengte van je verlof voor je bevalling.

Geboorteverlof voor partners

Na de geboorte heeft ook de partner recht op verlof. Op deze manier kunnen partners tijd doorbrengen met hun pasgeboren baby en kunnen ze hun vrouw ondersteunen. Het geboorteverlof voor partners bestaat uit zes weken. Eén werkweek in de kraamperiode en vijf aanvullende weken geboorteverlof.

De werkweek in de kraamtijd is volledig betaald en kan je opnemen in de eerste vier weken na de bevalling. De vijf werkweken aanvullend geboorteverlof kan je opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte. Tijdens deze extra weken verlof wordt 70% van je salaris (tot maximaal 70% van het maximumloon) vergoed.

Lees meer over de nieuwe geboorteverlof regeling >>

Kraamverlof, partnerverlof en vaderschapsverlof

Geboorteverlof is de officiële term, maar wordt in de volksmond ook vaak kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.
Kraamverlof verwijst naar de periode waarin dit verlof vaak wordt opgenomen (kraamtijd). Met partnerverlof wordt de nadruk gelegd op het feit dat het verlof ook geldt voor ouders van hetzelfde geslacht. Vaderschapsverlof wordt vaak gebruikt om vaders direct aan te spreken.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofvariant, die beschikbaar is voor beide ouders. Dit bestaat uit 26 keer het aantal werkuren per week, op te nemen tot je kind acht jaar is. Meestal is het onbetaald. Afhankelijk van je CAO kan het soms gedeeltelijk betaald zijn. Dit verlof is bedoeld voor extra zorgtaken voor je kind(eren).

Vanaf 2 augustus 2022 veranderen de regels rondom het ouderschapsverlof. Je krijgt dan 9 weken van het verlof een uitkering van 50 procent van je dagloon. Dit geldt tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon (in 2022: €228,76). Je moet deze 9 weken wel opnemen in het eerste jaar na de geboorte.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Als je een kindje adopteert of een pleegkind in je gezin opneemt, heb je recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Dit wordt ook wel ‘hechtingsverlof’ genoemd. Hierdoor kunnen jij en je kindje aan elkaar wennen. Het totale verlof bij adoptie of pleegzorg is zes weken, met een uitkering van 100% van het dagloon. Dit kan worden opgenomen vanaf vier weken voor de eerste dag dat je kind in jullie gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna.

Calamiteitenverlof

Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden bestaat calamiteitenverlof. Deze vorm van verlof is volledig betaald en kan variëren van enkele uren tot een paar dagen. Tijdens de bevalling hebben partners recht op calamiteitenverlof. Je werkgever mag je verzoek tot calamiteitenverlof niet weigeren, mits het een redelijk verzoek is.

Zorgverlof

Je kan gebruik maken van zorgverlof als je onder werktijd voor een ziek kind of andere naaste moet zorgen. Wanneer je pas bevallen vrouw bijvoorbeeld verzorging nodig heeft, kan je hier zorgverlof voor gebruiken. Ook voor ondersteuning bij dokters- en ziekenhuisbezoeken kan je zorgverlof aanvragen. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat niemand anders dan jij deze zorg of ondersteuning kan bieden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend en langdurend zorgverlof. Bij kortdurend zorgverlof heb je in een periode van 12 maanden recht op tweemaal het aantal werkuren per week. In deze uren krijg je 70% van je salaris. Bij langdurend zorgverlof mag je per 12 maanden zesmaal het aantal werkuren gebruiken. Tijdens langdurend zorgverlof heb je geen recht op salaris.