Nekplooimeting tijdens de combinatietest

Met behulp van de combinatietest kan het risico worden ingeschat op een chromosoomafwijking bij je baby. De bekendste en meest voorkomende chromosoomafwijking is het Downsyndroom. De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting (echo-onderzoek) en een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw.

Noot van de redactie
Sinds 1 oktober 2021 kan je niet meer kiezen voor de combinatietest. Sinds de komst van de NIPT, kiest minder dan 1% van de vrouwen nog voor de combinatietest. De NIPT onderzoekt dezelfde dingen, maar is betrouwbaarder dan de combinatietest en even veilig. Omdat de combinatietest nog maar zo weinig wordt gedaan, is het moeilijk om de kwaliteit hoog te houden. Daarom is besloten om de test niet meer aan te bieden.

De verloskundige of medisch specialist geeft je informatie over de combinatietest. Je hebt vervolgens de keuze of je de combinatietest wilt laten doen. Het voordeel van een combinatietest is dat je gerustgesteld kan worden over de gezondheid van je kind, het nadeel is dat je ook onnodig ongerust kan worden.

Nekplooimeting

Onderdeel van de combinatietest is de nekplooimeting. Tijdens een echo wordt de dikte van de nekplooi van je baby gemeten. Iedere baby heeft gedurende de zwangerschap een dun vochtblaasje onder de huid in de nek. Dit wordt de nekplooi genoemd.

De dikte van de nekplooi varieert met de zwangerschapsduur. Aangezien de nekplooi het meest duidelijk aanwezig is tussen de elfde en veertiende week van je zwangerschap, wordt de nekplooimeting dan gedaan.

De nekplooi hoort maximaal 3 millimeter dik te zijn, bij de meeste foetussen met het syndroom van Down is de nekplooi verdikt. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans op een afwijking. Overigens wordt bij meer dan de helft van de foetussen met een verdikte nekplooi na vervolgonderzoek geen syndroom van Down gevonden.

Bloedonderzoek

Naast de nekplooimeting bestaat de combinatietest uit een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen. Dit bloed wordt onderzocht in een laboratorium. Het bloedonderzoek wordt uitgevoerd in de negende tot de veertiende week van je zwangerschap.

De uitslag van de combinatietest

Op basis van de leeftijd van de zwangere vrouw, de duur van de zwangerschap, de uitslagen van de nekplooimeting en de bloedtest wordt de uitslag van de combinatietest bepaald. De uitslag van de combinatietest is een risicoschatting en geeft geen zekerheid.

Bij een verhoogde kans op het syndroom van Down zal de specialist doorgaans aanraden een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te laten doen. Alleen door deze vervolgonderzoeken kan (meer) zekerheid worden verkregen of er sprake is van een afwijking. Het is overigens ook mogelijk dat een foetus zonder een verhoogd risico toch een chromosoom- of hartafwijking heeft, maar dit komt zelden voor.

Wordt de combinatietest vergoed door je zorgverzekering?

Omdat de combinatietest niet meer wordt aangeboden, krijg je hiervoor ook geen vergoeding meer. Je kan je ook niet aanvullend laten verzekeren voor dit onderzoek.

NIPT

In Nederland is de NIPT-test sinds 1 april 2017 beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Voorheen werd het alleen als vervolgonderzoek aangeboden wanneer de combinatietest aantoonde dat er een verhoogde kans was op een kind met een chromosoomafwijking, of bij een verhoogd risico op basis van je medische geschiedenis. Zonder medische redenen betaal je een eigen bijdrage van €175 (2022) voor de NIPT-test.

Als uit de combinatietest blijkt dat je een verhoogde kans hebt op een kindje met een chromosoomafwijking, hoeft niet te worden gekozen voor de NIPT-test. Alternatieven zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. Je kan natuurlijk ook besluiten om geen vervolgonderzoek te laten doen.