Vader en moeder gaan ouderschapsverlof regelen voor pasgeboren baby en knuffelen samen de baby

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waar je gebruik van kan maken als je kinderen hebt onder de acht jaar. Je salaris wordt voor deze uren niet doorbetaald, maar deze regeling biedt je wel de gelegenheid om meer tijd met je gezin door te brengen. Wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever kan je verlof niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan je gezin.

Vaders houden baby's vast

Wat moet ik regelen als ik een kind krijg?

In samenwerking met Rijksoverheid

Bereid je goed voor met het persoonlijk overzicht van de Rijksoverheid. Vul de vragen in en weet waar je recht op hebt tijdens je zwangerschap en verlof. En wat jij moet regelen als je een kind krijgt.

Direct invullen >

Voor ieder kind onder de acht jaar kan je eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij en je moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat je ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Je kan ouderschapsverlof aanvragen zodra je bij je werkgever in dienst bent.

Ouderschapsverlof rond de bevalling

Ook je partner heeft recht op ouderschapsverlof. Voorheen kreeg je partner direct na de geboorte 2 dagen partnerverlof en mocht daarnaast nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen na jouw bevalling. De werkgever mocht deze 3 dagen verlof niet weigeren.

Vanaf 2019 veranderen de regels: partners krijgen dan standaard eenmaal het aantal werkuren per week partnerverlof. Daarmee vervalt het recht op 3 dagen ouderschapsverlof dat de werkgever niet mag weigeren. Je partner heeft nog steeds recht op hetzelfde aantal weken ouderschapsverlof, maar je werkgever is niet meer verplicht deze toe te zeggen op de door jullie gewenste dagen. Hij kan je partner vragen het ouderschapsverlof anders in te delen.

Duur van het ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Indien je ouderschapsverlof is ingegaan voor 1 januari 2009 geldt echter een totale verlofduur van 13 weken.

Werk je normaal gesproken 40 uur per week, dan heb je dus recht op 26 × 40 = 1040 uur verlof. Voor de standaardregeling mag je wekelijks maximaal 50% van je arbeidsduur opnemen. Je mag dan maximaal 20 uur ouderschapsverlof per week opnemen voor de duur van 1 jaar. In overleg met je werkgever mag je het verlof op een andere manier opnemen, bijvoorbeeld uitgesmeerd over een langere of kortere periode, of opgedeeld in een aantal perioden.

De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Dus voor een tweeling heb je recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof.

Rechten tijdens ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof blijft je bestaande arbeidsovereenkomst gewoon geldig. Tenzij er andere afspraken gelden (bijvoorbeeld op grond van de cao), krijg je voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt opgenomen geen salaris.

Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, hoeft je werkgever alleen de uren door te betalen die je zou werken als je niet ziek was. Tijdens ziekte loopt het verlof dus gewoon door. Dit geldt ook als je ziek bent als gevolg van je zwangerschap of bevalling.

Je kan niet ontslagen worden omdat je ouderschapsverlof opneemt. Je kan wel tijdens het ouderschapsverlof om een andere reden ontslagen worden. In dat geval stopt het ouderschapsverlof op de eerste dag van je werkloosheid.

Uitzonderingen

Voor sommige beroepsgroepen gelden andere regelingen. Zo kan het zijn dat er een afwijkend aantal uren geldt of dat een gedeelte van je verlof toch met behoud van salaris is. Dit is bijvoorbeeld het geval in het primair onderwijs. Kijk dus na wat voor jou geldt, bijvoorbeeld in je CAO.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het ouderschapsverlof is een ingewikkelde regeling die even wat uitzoek- en denkwerk vergt. Hoeveel uur wil je opnemen, over welke periode en wat heeft dit voor gevolgen voor je salaris? Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf vooraf moet stellen. Als je eenmaal ouderschapsverlof hebt opgenomen, kan je dit namelijk alleen wijzigen met toestemming van je werkgever.

Meer informatie over ouderschapsverlof?
Zie de website van de Rijksoverheid.

De ouderschapsverlofregeling heeft echter ook een heel groot voordeel: de mogelijkheid om meer tijd te besteden met je kind. Het is dan ook zeker de moeite waard om je even goed in het onderwerp te verdiepen. Bespreek met een medewerker van de afdeling personeelszaken (P&O of HRM) welke regels er voor jouw specifieke situatie gelden en waar je recht op hebt.