Vader en moeder gaan ouderschapsverlof regelen voor pasgeboren baby en knuffelen samen de baby

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling, waar je gebruik van kan maken als je kinderen hebt onder de acht jaar. Je salaris wordt voor deze uren niet doorbetaald, maar deze regeling biedt je wel de gelegenheid om meer tijd met je gezin door te brengen. Wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Je werkgever kan je verlof niet weigeren, maar je salaris wordt voor deze uren ook niet doorbetaald. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan je gezin.


In samenwerking met Rijksoverheid

Wat moet ik regelen als ik een kind krijg?

Bereid je goed voor met het persoonlijk overzicht van de Rijksoverheid. Vul de vragen in en weet waar je recht op hebt tijdens je zwangerschap en verlof. En wat jij moet regelen als je een kind krijgt.

Vul hier in

Voor ieder kind onder de acht jaar kan je eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Het kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij en je moet duurzaam voor het kind zorgen. Dit betekent dat je ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Je kan ouderschapsverlof aanvragen zodra je bij je werkgever in dienst bent.

Ouderschapsverlof 2022

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof uitgebreid. Vanaf dan krijg je de eerste negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Je krijgt de helft van je dagloon uitgekeerd, tot maximaal 50% van het maximum dagloon (€228,76 bruto in 2022). Een voorwaarde is dat je deze negen weken doorbetaald verlof opneemt voor de eerste verjaardag van je kind. De overige weken ouderschapsverlof kan je opnemen tot je kind 8 jaar is.

Met deze uitbreiding wil de overheid ouders stimuleren om het ouderschapsverlof op te nemen en meer tijd door te brengen met hun gezin. Zo kan je als jonge ouder wennen aan de nieuwe gezinssituatie en beter de balans vinden tussen je werk en de zorg voor je kind.

Ouderschapsverlof rond de bevalling

Ook je partner heeft naast partnerverlof recht op ouderschapsverlof. Hij of zij heeft recht op hetzelfde aantal weken ouderschapsverlof als jij. Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, maar is niet verplicht deze toe te zeggen op de door jullie gewenste dagen. De werkgever kan je partner vragen het ouderschapsverlof anders in te delen.

Op 1 juli 2020 ging het aanvullend geboorteverlof in. Naast de volledige werkweek krijgt je partner 5 extra werkweken vrij. Tijdens deze aanvullende weken krijgt je partner 70% van de loon uitbetaald. Deze weken mogen naar eigen inzicht ingedeeld worden, maar wel in overleg met de werkgever. Je partner moet ze in de eerste 6 maanden na de bevalling opnemen.

Duur van het ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je normaal gesproken 40 uur per week, dan heb je dus recht op 26 × 40 = 1040 uur verlof. Voor de standaardregeling mag je wekelijks maximaal 50% van je arbeidsduur opnemen. Je mag dan maximaal 20 uur ouderschapsverlof per week opnemen voor de duur van 1 jaar. In overleg met je werkgever mag je het verlof op een andere manier opnemen, bijvoorbeeld uitgesmeerd over een langere of kortere periode, of opgedeeld in een aantal perioden.

De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Dus voor een tweeling heb je recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof.

Rechten tijdens ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof blijft je bestaande arbeidsovereenkomst gewoon geldig. Tenzij er andere afspraken gelden (bijvoorbeeld op grond van de cao), krijg je voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt opgenomen geen salaris.

Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, hoeft je werkgever alleen de uren door te betalen die je zou werken als je niet ziek was. Tijdens ziekte loopt het verlof dus gewoon door. Dit geldt ook als je ziek bent als gevolg van je zwangerschap of bevalling.

Je kan niet ontslagen worden omdat je ouderschapsverlof opneemt. Je kan wel tijdens het ouderschapsverlof om een andere reden ontslagen worden. In dat geval stopt het ouderschapsverlof op de eerste dag van je werkloosheid.

Uitzonderingen

Voor sommige beroepsgroepen gelden andere regelingen. Zo kan het zijn dat er een afwijkend aantal uren geldt of dat een gedeelte van je verlof toch met behoud van salaris is. Dit is bijvoorbeeld het geval in het primair onderwijs. Kijk dus na wat voor jou geldt, bijvoorbeeld in je CAO.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het ouderschapsverlof is een ingewikkelde regeling die wat uitzoek- en denkwerk vraagt. Hoeveel uur wil je opnemen, over welke periode en wat heeft dit voor gevolgen voor je salaris? Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf vooraf moet stellen. Als je eenmaal ouderschapsverlof hebt opgenomen, kan je dit namelijk alleen wijzigen met toestemming van je werkgever.

Meer informatie over ouderschapsverlof?
Zie de website van de Rijksoverheid.

De ouderschapsverlofregeling heeft echter ook een heel groot voordeel: de mogelijkheid om meer tijd te besteden met je kind. Het is dan ook zeker de moeite waard om je even goed in het onderwerp te verdiepen. Bespreek met een medewerker van de afdeling personeelszaken (P&O of HRM) welke regels er voor jouw specifieke situatie gelden en waar je recht op hebt.