Maartje

Maartje is afgeleid van Martinus

Geboortekaartjes
  • Geboortekaartjes met de naam Maartje
  • Geboortekaartjes met de naam Maartje
  • Geboortekaartjes met de naam Maartje
  • Geboortekaartjes met de naam Maartje
Bestel nu een GRATIS proefdruk! Bekijk geboortekaartjes

Wat vind jij van Maartje?

Deze kenmerken vinden jullie passen bij Maartje

77%
39%
28%
26%
11%
11%

Welke kenmerken vind je bij Maartje passen? (meerdere opties mogelijk)

Herkomst en betekenis Maartje

Maartje is afgeleid van Martinus. Martinus is een jongensnaam die oorspronkelijk een Latijnse bijnaam was. De naam werd vooral gebruikt voor slaven en later voor martelaren. Het is een verkleinvorm van ‘martius’, wat ‘van Mars’ betekent. Mars was de god van de oorlog, zijn naam betekent ‘strijd’ of ‘ik strijd’.

In de middeleeuwen werd Martinus een heel populaire naam. Vermoedelijk vooral vanwege de heilige Martinus van Tours uit de vierde eeuw. Deze heilige was heel geliefd. Al voor 1200 waren er heel veel kerken aan hem gewijd.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app

Aantallen en varianten Maartje

In onderstaande grafiek staat per jaar het aantal keer dat Maartje als babynaam is gegeven.

Aantal keer dat de naam Maartje per jaar gegeven is

Maartje is afgeleid van Martinus. Er zijn 122.500 mannen en 1.300 vrouwen die Martinus heten. De vrouwen dragen deze naam vrijwel altijd als volgnaam, bij mannen is dat zo in minder dan twee derde van de gevallen. De vrouwelijke variant Martina wordt door 55.000 vrouwen gedragen, maar er zijn ook 750 mannen met deze naam.

Vaak wordt de naam afgekort tot Martijn of Maarten. Martijn komt 44.500 keer voor. 43.500 mannen heten Maarten. Martin wordt 34.500 keer gebruikt. Een andere verkorting is Marten, deze komt 11.000 keer voor.

Een veelgebruikte vrouwelijke vorm is Maartje, 20.000 vrouwen heten zo. 18.000 vrouwen dragen de naam Martine. Maatje komt 6.500 keer voor. Deze naam zou echter ook af kunnen stammen van Germaanse namen die met ‘madel’ beginnen. Deze naamstam betekent ‘gerechtsplaats’.

Andere varianten zijn Martien en Mart. Martien komt bijna 3.500 keer voor, Mart zo’n 3.000 keer. 1.500 vrouwen heten Martijntje. Minder dan 1.000 keer worden Marte en Marthijn gebruikt. Overigens zou Marte ook een variant op Martha kunnen zijn, een naam met de betekenis ‘meesteres, heerseres’. Zie ook Martha.

Wetenswaardigheden Maartje

Maartje is afgeleid van Martinus. Een van de bekendste Maartens is wel Maarten Luther (1483-1546). Op jonge leeftijd treedt hij in het klooster, naar eigen zeggen vanwege een belofte die hij tijdens een onweer heeft gedaan. Hij bestudeert er de Bijbel en gaat op zeker moment ook colleges geven.

Luther gaat zich hoe langer hoe meer tegen de aflaathandel verzetten, in eerste instantie in de hoop dat de paus het met zijn opvattingen eens is. Als dat niet zo blijkt te zijn, wijst Luther het gezag van de paus en de kerkelijke instellingen af: slechts de Bijbel is de enige onfeilbare gezagsinstantie.

In 1521 krijgt Luther te Worms de gelegenheid zijn uitspraken te herroepen, maar hij weigert dit. Daarop wordt hij niet alleen door de paus, maar ook door de keizer in de ban gedaan.

Omdat dankzij de drukpers zijn werken snel en breed verspreid kunnen worden, worden zijn ideeën in heel Duitsland bekend. Wat aanvankelijk begonnen was als een poging de Rooms-Katholieke Kerk te hervormen, eindigt in het ontstaan van een geheel nieuwe kerk.

Bekijk ook deze namen

Livia, Mia, Luna, Fenne, Lena, Evi, Julia, Tess, Ella, Rosa