Vader en baby knuffelen samen tijdens geboorteverlof van vader

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Je hebt als partner nu recht op 6 weken geboorteverlof in totaal. Wat houdt het geboorteverlof voor partners in en waar heb je precies recht op?

Wat is geboorteverlof voor partners?

Als je vrouw bevallen is, heb je als partner recht op verlof. Het geboorteverlof voor partners, kortweg geboorteverlof, is de nieuwe term die gebruik wordt om het vaderschapsverlof of partnerverlof aan te duiden. Het is de periode die je als partner vrij krijgt om samen met je vrouw en je pasgeboren baby door te brengen na de geboorte.

Onderdelen geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners bestaat uit twee delen:

Geboorteverlof

Dit bestaat uit eenmaal het aantal uren dat je werkt per week. Werk je 36 uur, dan krijg je ook 36 uur vrij. Je krijgt dus één werkweek vrij. Deze dagen mag je naar eigen inzicht indelen, maar moeten wel in de eerste 4 weken na de bevalling opgenomen worden. Je krijgt tijdens dit verlof je loon volledig doorbetaald.

Aanvullend geboorteverlof

Dit bestaat uit 5 extra werkweken verlof. Deze mag je naar eigen keuze indelen, in overleg met je werkgever. Je kan ze aaneengesloten opnemen, maar je mag ze ook verspreiden over verschillende maanden. Je dient ze wel op te nemen binnen de eerste 6 maanden na de geboorte van je kind.

Tijdens deze aanvullende weken, krijgt je 70% van je loon. Je werkgever ontvangt hiervoor een uitkering van het UWV en betaalt dit uit aan jou. Je werkgever mag dit zelf aanvullen tot 100% loon. Vaak staat in je CAO vermeld of dit gebruikelijk is.

Voordelen van de nieuwe verlofregeling voor partners

De nieuwe regeling omtrent het geboorteverlof biedt jou verschillende mogelijkheden:

  • Je kan meer tijd met je kind doorbrengen. Dit is positief is voor zijn ontwikkeling, jullie band en jouw vertrouwen in jezelf als ouder.
  • Je hebt een vrije keus in de indeling van je verlofdagen. Je kan ze aaneengesloten opnemen wanneer je vrouw weer aan het werk gaat, of je kan ze verspreiden over verschillende maanden.
  • Je kan kiezen voor solozorg. Je hebt de mogelijkheid om tijdelijk het grootste gedeelte van de zorg voor jullie kind op je te nemen: solozorg. Als je vrouw weer gaat werken, blijf jij thuis bij je baby. Deze tijd alleen met je kind versterkt jullie band en is goed voor de ontwikkeling van je baby.
  • Je bepaalt zelf hoeveel verlofdagen je gebruikt. Je bent niet verplicht om de volledige 6 weken geboorteverlof op te nemen. Je bepaalt zelf de hoeveelheid, tot een maximum van 6 weken.

Wanneer heb je recht op geboorteverlof?

Je hebt recht op geboorteverlof als je in loondienst werkt. Als zzp’er of freelancer kom je hier helaas niet voor in aanmerking.

Daarnaast is het belangrijk dat je door de wet gezien wordt als ‘partner’. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dat automatisch het geval. Ben je niet getrouwd en geen geregistreerd partner van elkaar, dan moet je je kind erkennen. Alleen als je je kind erkend hebt, ben je juridisch gezien de partner van de moeder.

Ook als je een kindje adopteert of een pleegkind in je gezin opneemt, heb je recht op geboorteverlof. Voorheen kreeg je 4 weken betaald ‘hechtingsverlof’. Nu is dit uitgebreid naar 6 weken.

Waarom is het geboorteverlof veranderd?

De overheid heeft voor het geboorteverlof een nieuwe wet ingevoerd, de WIEG. De overheid vindt dat de nieuwe regeling beter past in onze moderne samenleving. Het stimuleert een gelijkwaardige verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders.

Zo kunnen jullie beiden nauw betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van jullie kind. Dit is prettig voor jullie én heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je baby. Iedere ouder voegt immers andere aspecten aan de opvoeding toe en zo profiteert je kind van jullie beider kwaliteiten.

Daarnaast worden de kansen op de arbeidsmarkt gelijker, omdat het verschil in afwezigheid van de werkvloer kleiner wordt. De nieuwe regeling biedt dus voordelen voor het hele gezin.

TIP: Verwachten jullie binnenkort je kindje? Dan kan het slim zijn om alvast na te denken over de indeling van het geboorteverlof. Je kan hier onze handige verlofplanner voor gebruiken.