dwarsligging baby

Bij een dwarsligging ligt je baby dwars in je buik in plaats van in de lengte. Bij een dwarsligging is het niet mogelijk om op de natuurlijke manier te bevallen.

Doordat de baarmoeder in de lengte van je buik ligt gaan bijna alle baby’s tegen het eind van de zwangerschap vanzelf in de lengte liggen. De meeste kindjes gaan met hun hoofd naar beneden in de achterhoofdsligging liggen. Ongeveer 4% van de baby’s ligt tegen het eind van de zwangerschap met de stuit of voeten naar beneden. Bij minder dan een half procent ligt de baby tegen die tijd in een dwarsligging.

Oorzaak dwarsligging

Een dwarsligging komt relatief vaker voor bij vrouwen die al 4 of meer kinderen hebben gekregen. Daarnaast kan de oorzaak zijn dat de placenta voor de bekken ligt of dat de vrouw een te nauwe bekken heeft. Hierdoor kan de baby niet indalen.

Baby ligt in dwarsligging

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app

Echo bij dwarsligging

Net als bij een stuitligging zal een echo worden gemaakt als er aan het eind van de zwangerschap een dwarsligging is geconstateerd. Deze echo wordt gebruikt om te kijken of er een aanwijsbare oorzaak is waarom je baby dwarsligt. Daarnaast wordt er gekeken hoe je baby precies ligt en of het mogelijk is om je baby eventueel te laten draaien.

Draaien dwarsligging via uitwendige versie

Ligt je baby na 36 weken nog in een dwarsligging en is er tijdens de echo geen aanwijsbare reden gevonden waarom je baby dwarsligt, dan kan een gynaecoloog of getrainde verloskundige je baby met zijn of haar handen proberen te draaien. Dit heet uitwendige versie.

Het draaien van je baby tijdens de uitwendige versie lijkt heel erg op de procedure bij een stuitligging. In vergelijking met een stuitligging is je baby al half gedraaid. Het draaien van je baby van een dwarsligging in de achterhoofdsligging lukt helaas niet altijd.

Bevalling met een dwarsligging is niet mogelijk

Als je baby niet gedraaid kan worden of de uitwendige versie is niet gelukt, dan is een keizersnede noodzakelijk. Een vaginale bevalling is niet mogelijk met een dwarsligging.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app