Vrouw is zwangerschapsverlof aan het berekenen

Als je zwanger bent, heb je recht op minstens 16 weken verlof. Je kan zelf kiezen of je verlof 4, 5 of 6 weken voor de uitgerekende datum start. Als je verlof eerder start, is het ook eerder afgelopen. Bereken wanneer je zwangerschapsverlof start en tot wanneer je bevallingsverlof duurt.

Wanneer start mijn zwangerschapsverlof?

*Let op: Voor iedere dag die je na de uitgerekende datum bevalt, krijg je een dag extra verlof
Opnieuw berekenenWat is zwangerschapsverlof?

Zwangerschapsverlof is strikt genomen alleen het verlof waar je recht op hebt vóór je bevalling. Het verlof na je bevalling wordt officieel bevallingsverlof genoemd. In de praktijk wordt met zwangerschapsverlof vaak de totale verlofperiode voor en na de bevalling bedoeld.

Let op: veranderingen door de coronacrisis

Door de coronacrisis is de informatie in dit artikel helaas niet of minder van toepassing. Ook is het mogelijk dat het op dit moment anders georganiseerd is dan hieronder besproken. Bekijk de actuele informatie over corona en je zwangerschap, bevalling en baby >>

Duur zwangerschapsverlof

Je verlof duurt in totaal minstens 16 weken. Je kan zelf bepalen of je 4, 5 of 6 weken voor je uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaat. Na de geboorte heb je dan nog 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof.

Wanneer je na de uitgerekende datum bevalt krijg je extra verlof. Voor iedere dag die je na de uitgerekende datum bevalt, krijg je een dag extra zwangerschapsverlof.

Zwangerschapsverlof berekenen

De eerste dag van je zwangerschapsverlof bereken je door vanaf de dag na je uitgerekende datum 4, 5 of 6 weken terug te tellen. De laatste dag van je verlof is dan 10, 11 of 12 weken na de dag van je bevalling. Wanneer je uitgerekende datum op een woensdag valt, start je verlof dus op een donderdag, en als je op een woensdag bevalt, start je weer met werken op een donderdag.

Zwangerschapsverlof en meerling

Als je zwanger bent van een meerling, heb je in totaal recht op minstens 20 weken verlof. Hiervan zijn 8 tot 10 weken zwangerschapsverlof. Vanaf 8 weken voor je uitgerekende datum ben je verplicht om met verlof te gaan. Na je bevalling heb je recht op 10 tot 12 weken bevallingsverlof.

Bijzonderheden zwangerschapsverlof

Bijna niemand bevalt op de uitgerekende datum. Hierdoor verloopt het verlof en de verdeling van de weken in een aantal gevallen anders.

Zwangerschapsverlof en te vroeg geboren baby

Als je baby te vroeg wordt geboren, wordt je zwangerschapsverlof korter en je bevallingsverlof langer. De totale duur van je verlof blijft gelijk.

Zwangerschapsverlof en te laat geboren baby

Voor iedere dag die je baby te laat wordt geboren, krijg je een dag extra zwangerschapsverlof. Na de geboorte heb je nog steeds recht op het vooraf afgesproken aantal van 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof. Als je baby na de uitgerekende datum wordt geboren, duurt je verlof dus langer dan 16 weken.

Extra bevallingsverlof

Als je baby na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, heb je recht op extra bevallingsverlof. Je mag hierbij het aantal dagen dat je kindje ná de eerste 7 dagen in het ziekenhuis ligt, optellen bij je bevallingsverlof, met een maximum van 10 extra weken. Bekijk hoe je het precieze aantal extra dagen bevallingsverlof berekent >>

Zwangerschapsverlof aanvragen

Waar en wanneer je zwangerschapsverlof aanvraagt, hangt af van je situatie. Houd er rekening mee dat je het op tijd aan de juiste partij doorgeeft.

Als je in loondienst bent, moet je het minstens 3 weken voordat je met zwangerschapsverlof gaat aanvragen bij je werkgever. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Als je een uitkering hebt of zelfstandige bent, moet je je zwangerschapsverlof aanvragen bij het UWV.

Om te controleren of je inderdaad recht hebt op zwangerschapsverlof, kan naar een zwangerschapsverklaring gevraagd worden. Deze kan je opvragen bij je arts of verloskundige.

Bevallingsverlof gespreid opnemen

De eerste 6 weken na je bevalling moet je het bevallingsverlof aaneengesloten op nemen. Deze weken kan je gebruiken om te herstellen van de bevalling en om te wennen aan het nieuwe mensje in je leven en aan je rol als moeder. De weken die je na deze 6 weken nog overhebt, mag je gespreid opnemen tot 30 weken na je bevalling.

Het gespreid opnemen van je bevallingsverlof moet je officieel aanvragen bij je werkgever. Doe dit binnen 3 weken nadat je bevallingsverlof in is gegaan. Je werkgever moet binnen 2 weken reageren op je aanvraag en mag de aanvraag niet weigeren, tenzij het bedrijf hier ernstig door in de problemen komt.

Zwangerschapsuitkering

Tijdens je zwangerschapsverlof heb je recht op een zwangerschapsuitkering, tijdens je bevallingsverlof op een bevallingsuitkering.

Zwangerschapsuitkering en loondienst

Als je werkt bij een werkgever, moet deze de zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan je werkgever en betaalt je werkgever jouw salaris gewoon door.

De hoogte van de zwangerschapsuitkering verschilt per persoon en is afhankelijk van je salaris. Je ontvangt 100% van je dagloon, met een maximum van €219,28 (2020) per dag. Verdien jij normaal meer dan dit per dag? Dan vult je werkgever dit mogelijk aan, maar deze is hiertoe niet verplicht.

Zwangerschapsuitkering met uitkering

Als je een uitkering ontvangt, heb je ook recht op een zwangerschapsuitkering. Vraag dit 4 tot 2 weken voor je eerste verlofdag aan bij het UWV. Je ontvangt deze uitkering in plaats van je huidige uitkering. Je krijgt 100% van je dagloon, gebaseerd op de uitkering die je had.

Zwangerschapsuitkering en ZZP’er

Als zelfstandige heb je in de meeste gevallen recht op een zwangerschapsuitkering, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Je moet dit tussen de 24 en 2 weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat aanvragen bij het UWV.

De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van je inkomsten van het jaar ervoor, maar is nooit hoger dan het bruto minimumloon.

Zwangerschapsverlof en rechten

Rondom je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heb je een aantal rechten. Je hebt recht op:

  • Minstens 16 weken verlof. Je werkgever mag het verlof niet weigeren.
  • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit moet je werkgever aanvragen bij het UWV. Als je een uitkering hebt of zelfstandige bent, moet je dit zelf bij het UWV aanvragen en voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • Ziektewetuitkering. Als je voor je verlof ziek bent door de zwangerschap of na je verlof nog ziek bent door de bevalling, heb je recht op een ziektewetuitkering. Dit geldt alleen voor de periode die buiten je verlof valt. Als je een uitkering ontvangt, hangt het af van je uitkering of je hier recht op hebt. Als zelfstandige heb je hier alleen recht op als je hiervoor vrijwillig verzekerd bent.
  • Geen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens je zwangerschap, je verlofperiode of de eerste 6 weken na je bevallingsverlof. Dit mag ook niet als je arbeidsongeschikt bent door de zwangerschap of bevalling, of binnen 6 weken na je arbeidsongeschiktheid. Tenzij je contract al afliep voordat je zwanger was.
  • Opbouw van vakantiedagen. Het opbouwen van vakantiedagen loopt tijdens je verlof gewoon door. Je werkgever mag je daarnaast niet vragen of eisen om je vakantiedagen op te nemen als verlof.
  • Extra verlof bij ziekenhuisopname kind. Het aantal dagen dat je baby langer dan 7 dagen in het ziekenhuis ligt, mag je tot maximaal 10 weken optellen bij je bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof partner

Als partner van je zwangere vrouw heb je standaard recht op eenmaal het aantal werkuren per week. Dit is het partnerverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Deze uren mag je naar eigen keuze indelen, maar moeten wel opgenomen worden in de eerste vier weken na de geboorte van jullie kindje. Als je wilt, kan je daarnaast gebruik maken van ouderschapsverlof en/of calamiteitenverlof.

Vanaf 1 juli 2020 mag je als partner in het eerste halfjaar na de geboorte van je baby 5 extra werkweken vrij nemen. Je krijgt dan 70% van je loon uitbetaald door het UWV.

Je wil er absoluut niet aan denken, maar mocht je partner overlijden, dan mag jij haar bevallingsverlof overnemen. Ook wanneer zij hier geen recht op had. Je salaris moet in deze periode doorbetaald worden door je werkgever. Deze kan de kosten terugvragen bij het UWV. Als je zelfstandige bent, dan kan je zelf een uitkering aanvragen bij het UWV.