Gosse

Geboortekaartjes
  • Geboortekaartjes met de naam Gosse
  • Geboortekaartjes met de naam Gosse
  • Geboortekaartjes met de naam Gosse
  • Geboortekaartjes met de naam Gosse
Bestel nu een GRATIS proefdruk! Bekijk geboortekaartjes

Wat vind jij van Gosse?

Deze kenmerken vinden jullie passen bij Gosse

19%
67%
23%
18%
15%
12%

Welke kenmerken vind je bij Gosse passen? (meerdere opties mogelijk)

Herkomst en betekenis Gosse

Gosse is een eenstammige verkorting van een Germaanse naam die met Gos- begint, zoals Goswijn of Gosbert. De stam ‘gos’ verwijst hierbij naar het volk van de Goten. Goswijn heeft de betekenis ‘vriend van de Goten’. Het ‘bert’ in Gosbert betekent ‘stralend, schitterend’.

Aantallen en varianten Gosse

In onderstaande grafiek staat per jaar het aantal keer dat Gosse als babynaam is gegeven.

Aantal keer dat de naam Gosse per jaar gegeven is

Ruim 1.600 mannen heten Gosse, meestal dragen ze deze naam als eerste naam. De populariteit van de naam is lang gelijk gebleven, maar neemt de laatste decennia langzaam af. Goswijn en Gosbert komen eigenlijk niet meer in Nederland voor.

Er zijn nog wel wat andere varianten, bijvoorbeeld Gosewina, Gosina en Goossen, maar voor elk van die namen geldt dat ze door slechts ongeveer 500 mensen gedragen worden. Goos komt ongeveer 200 keer voor.

Wetenswaardigheden Gosse

De Goten waren een Germaans volk, wellicht kwamen ze oorspronkelijk uit Scandinavië, maar dit is niet geheel zeker. Wel is bekend dat ze kort na het begin van de jaartelling leefden aan wat tegenwoordig de Poolse kust is.

In de derde en vierde eeuw trokken de Goten naar het zuiden en splitsten zich vermoedelijk toen in twee stammen, de Ostrogoten en de Visigoten. Door hun vele invallen op Romeins gebied hebben ze meegewerkt aan de ondergang van het Romeinse Rijk.

Namen die lijken op Gosse

Goos, Goossen, Gosbert, Gosewina, Gosina, Goswijn

Bekijk ook deze namen

Jace, Thijs, Mason, Ties, Owen, David, James, Niek, Elias, Rayan